Swedbank Hypotek AB

Organisationsnummer

556003-3283

Adress:

105 34 STOCKHOLM

Organisationsnummer

556003-3283

Info

Swedbank Hypotek AB har en tillväxt på -7,4 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Swedbank Hypotek AB ligger på 71,8 % och placerar bolaget på plats 30 787 i Sverige av 545 566 aktiebolag och i kommunen på plats... Läs mer...

Info

Swedbank Hypotek AB har en tillväxt på -7,4 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Swedbank Hypotek AB ligger på 71,8 % och placerar bolaget på plats 30 787 i Sverige av 545 566 aktiebolag och i kommunen på plats... Läs mer...

Anmärkningskontroll

Få koll på din affärspartner och se om de tidigare skött sina betalningar.

Kreditupplysning

Rating, limit, ansökningar, anmärkningar, skuldsaldo, utmätning.

Årsredovisning

Vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, revisions & förvaltningsberättelse.

Registreringsbevis

Namn, org.nr, verksamhet, adress, styrelse, reg.datum, aktieantal & kapital.

Bolagsordning

Uppbyggnad, namn, säte, verksamhet, aktieantal och kapital, styrelseinfo m.m.

Företagsuppgifter

2018-12-09
Juridisk person
Organisationsnummer 556003-3283
556003-3283
Firmanamn Swedbank Hypotek AB
Swedbank Hypotek AB
Bolagsform Aktiebolag
Aktiebolag
Status Aktiv
Aktiv
 
Säte
Gatuadress
Postadress 105 34 STOCKHOLM
105 34 STOCKHOLM
 
Registrering
Bolaget bildat 1885-02-19
Bolaget registrerat 1899-01-30
Registreringsdatum 2006-09-08
Bolagsordning 2013-09-23
 
Skatteuppgifter
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Registrerad för F-skatt
Registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
Ej aktiv i momsregistret
 
Svensk näringsgrensindelning SNI
64920 - Annan kreditgivning
64920 - Annan kreditgivning
 
Verksamhetsbeskrivning
A - Rörelse Bolaget skall bedriva verksamhet som bottenlåneinstitut i Sverige, och får bedriva motsvarande verksamhet i Danmark, Finland och Norge. Bolaget har som huvudsakligt föremål för sin verksamhet att lämna och förmedla kredit - även under byggnadstiden (byggnadskreditiv) - avseende 1) fastigheter som bebyggs för att användas huvudsakligen till bostäder eller kontors- eller affärslokaler, 2) fastigheter med annan bebyggelse, om denna finansieras med stöd av någon form av statligt eller annat stöd vid ny-, till- eller ombyggnad, 3) sådana garagebyggnader samt anläggningar för värme, varmvatten, tvätt och liknande ändamål som är gemensamma för flera fastigheter av under 1) och 2) angiven art, 4) bostadsrätter beträffande bebyggelse som avses under 1) eller 2), 5) lantbruksfastigheter, 6) fastigheter med anknytning till lantbruksnäringen, 7) näringsverksamhet med anknytning till lantbruksnäringen, att lämna kredit till samfällighetsföreningar, eller motsvarande, att lämna kredit till kommuner, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter, samt - mot borgen av sådan samfällighet - till fysiska och juridiska personer, att lämna kredit till dotterbolag, som är kreditmarknadsbolag, att genom lämnande av betalningsgaranti underlätta kreditgivning av det slag bolaget får bedriva, att bedriva fastighetsförvaltning och förmedla försäljningar av fastigheter och bostadsrätter, att för annans räkning förvalta sådana krediter jämte företagshypoteksbrev och säkerheter som avses i denna paragraf och ombesörja inteckningsåtgärder samt, att bedriva inkassoverksamhet. Med fastighet avses i denna bolagsordning också tomträtt och byggnad på mark upplåten med nyttjanderätt. Med bostadsrätt avses även andel i bostadsförening eller aktie i bostadsaktiebolag, där en utan begränsning i tiden upplåten nyttjanderätt till en lägenhet är oskiljaktigt förenad med andelen eller aktien. Med egendom avses såväl fastighet som bostadsrätt. Med kommun avses också landstingskommun och kyrklig kommun. Ord och uttryck som används i denna bolagsordning för att beteckna visst slag av egendom eller rättighet innefattar även egendom eller rättighet i Danmark, Finland eller Norge, om egen- domen eller rättigheten i fråga om kreditsäkerhetsegenskaper väsentligen motsvarar vad som avses med den svenska beteckningen. Med stat och kommun avses i denna bolagsordning även danska staten, finska staten och norska staten samt kommuner i någon av dessa stater. B - Utlåning och säkerhet Kredit får beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra kreditförbindelsen. Kredit får lämnas utan säkerhet i de fall samfällighetsförening är kredittagare eller när någon av följande är kreddittagare eller svarar för kredit på grund av borgen: Staten, kommun, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter, Sveriges riksbank, svensk bank, kreditmarknadsbolag, försäkringsbolag med svensk koncession eller bank eller försäkringsbolag i någon av de utländska stater som avses i 3 kap 1 § B 4 lagen om kapitaltäck ning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag (lagen om kapitaltäckning m m). Kredit får även beviljas utan säkerhet om det föreligger särskil da skäl att avstå från säkerhet i samband med åtgärder för skyddande av fordran. Kredit får i övrigt beviljas endast mot betryggande säkerhet. Säkerheten skall, såvida ej annat framgår av denna bolagsordning, utgöras av panträtt i fastighet - inteckningssäkerhet. Samma gäller säkerheten för garantiförbindelser, som bolaget ingår. Kredit får även beviljas mot pantsäkerhet i bostadsrätt. Därutöver får kredit beviljas mot säkerhet i form av pant över medel som innestår på konto i Swedbank AB (publ) eller sådan sparbank eller bankaktiebolag med sparbanksursprung som vid var tid enligt avtal äger rätt att förmedla kredit för bolagets räkning. Vid uppskattning av erbjuden säkerhets värde skall hänsyn tas till alla omständigheter, som skäligen kan beräknas komma att påverka värdet under kredittiden. Som värde på egendom skall vid tillämpningen av denna bolagsord ning gälla det uppskattningsvärde som bolaget åsätter egendomen. Till grund för uppskattningsvärde på fastighet eller bostads- rätt skall ligga en särskild värdering av egendomen, utförd i enlighet med en särskild av bolagets styrelse fastställd instruktion. Belånad egendom skall vara nöjaktigt brandförsäkrad. Styrelsen skall i särskild instruktion faställa inom vilka procent av olika egendomstypers värde som erbjuden säkerhet skall anses betryggande. Bolagets utlåning skall ges sådana villkor med avseende på löptid och räntebindning att en god balans kan upprätthållas med upplåningens villkor. Styrelsen skall fastlägga närmare riktlinjer för detta. C - Upplåning och medelsplacering För anskaffande av medel för sin rörelse får bolaget 1) ge ut obligationer och certifikat och ta upp reverslån, 2) ge ut förlagsbevis eller andra förskrivningar som medför rätt till betalning efter bolagets övriga förbindelser, samt 3) begagna kredit i räkning. Upplånade medel som ej används för utlåning får placeras i 1) kassa, 2) fordringar för vilka någon av följande svarar som gäldenär eller borgensman, nämligen - a) svenska staten eller någon av de utländska stater som avses i 3 kap 1 § A 4 lagen om kapitaltäckning mm, - b) kommun, kommunalförbund eller annan kommunal samfällighet, - c) Sveriges riksbank, - d) Allmänna pensionsfonden, - e) svensk bank, försäkringsbolag med svensk koncession eller bank eller försäkringsbolag i någon av de utländska stater som avses i 3 kap 1 § B 4 lagen om kapitaltäckning m m, eller - f) annat bolag eller institut i Sverige eller i någon av de utländska stater som avses i 3 kap 1 § B 4 lagen om kapital- täckning m m, vilka bedriver sådan verksamhet som avses i bolags- ordningens § 2 A eller vilka utger värdepapper med bakomliggande säkerhet av panträtt i fastighet i Sverige eller kredit säkers tälld enligt bolagsordningens § 2 B andra stycket. I den utsträckning som behövs för att balansera i bolagets verksamhet uppkommande ränterisker eller valutarisker eller för att eljest underlätta bolagets upplåning får bolaget köpa eller sälja valutor eller fondpapper eller andra finansiella instrument eller förvärva eller utställa derivatinstrument, såsom ingående av terminskontrakt och ränte- och'eller kursrelaterade kontrakt (swapar) på svensk eller internationell penning-, kapital- och valutamarknad.
 
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Domeij Hallros, Eva Gunilla Frostling, Anna Magdalena Hedberg, Tomas Hlawatsch, Karin-Malin Margreth Karlsson, Leif Johan Runesson, Anders Karl Rune Smedman, Johan Erling Tornberg, Nils Andreas de Falck, Eva Caroline Margareta Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
 

Karta

Gatuadress saknas

Registrerat på adressen


105 34 STOCKHOLM

Ansvariga

UPPGIFTER ENLIGT BOLAGSVERKET

Befattningshavare
Extern VD Frostling, Anna Magdalena (53)
Extern VD
Frostling, Anna Magdalena (53)
Extern firmatecknare Hedberg, Tomas (55)
Extern firmatecknare
Hedberg, Tomas (55)
Extern firmatecknare Tornberg, Nils Andreas (43)
Extern firmatecknare
Tornberg, Nils Andreas (43)
Extern firmatecknare Runesson, Anders Karl Rune (34)
Extern firmatecknare
Runesson, Anders Karl Rune (34)
Styrelse
Ordförande Karlsson, Leif Johan (52)
Ordförande
Karlsson, Leif Johan (52)
Styrelseledamot de Falck, Eva Caroline Margareta (58)
Styrelseledamot
de Falck, Eva Caroline Margareta (58)
Styrelseledamot Domeij Hallros, Eva Gunilla (57)
Styrelseledamot
Domeij Hallros, Eva Gunilla (57)
Styrelseledamot Smedman, Johan Erling (54)
Styrelseledamot
Smedman, Johan Erling (54)
Styrelseledamot Karlsson, Leif Johan (52)
Styrelseledamot
Karlsson, Leif Johan (52)
Styrelseledamot Hlawatsch, Karin-Malin Margreth (47)
Styrelseledamot
Hlawatsch, Karin-Malin Margreth (47)
Revisor
Huvudansvarig revisor Honeth, Patrick Olof (45)
Huvudansvarig revisor
Honeth, Patrick Olof (45)
Revisor Deloitte AB
Revisor
Deloitte AB
 

INSAMLADE UPPGIFTER

Befattningshavare
Verkställande direktör Frostling, Magdalena
Verkställande direktör
Frostling, Magdalena
Medlem i företagets ledningsgrupp Fransson, Catrin
Medlem i företagets ledningsgrupp
Fransson, Catrin
 

Vad tjänar styrelsen?

Genom Lönekollen kan du, helt anonymt, se lön, inkomst och anmärkningar. Klicka på personen du är intresserad av och köp Lönekollen.

Ekonomi

Översikt senaste bokslutet 2017

Omsättning
16 392 000 KSEK
Resultat
9 654 000 KSEK
Vinstmarginal
71,8 %
Omsättningsförändring
-7,4 %
Antal anställda
8 st

Resultat- och balansräkning (KSEK)

Resultaträkning 2017   2016   2015   2014   2013  
Omsättning 16 392 000   17 707 000   19 434 000   23 464 000   25 550 000  
Rörelseresultat 11 764 000   10 950 000   9 024 000   7 345 000   6 191 000  
Res. efter finansnettoResultat efter finansnetto 11 764 000   10 950 000   9 024 000   7 345 000   6 191 000  
Årets resultat 9 654 000   8 540 000   7 024 000   5 727 000   4 827 000  
 
Balansräkning 2017   2016   2015   2014   2013  
Periodens längd 12 mån  12 mån  12 mån  12 mån  12 mån 
Omsättningstillgångar   1 007 300 000   961 214 000   873 298 000   843 734 000  
Anläggningstillgångar 0   0   0   34 556 000   17 864 000  
Aktiekapital   11 500 000   11 500 000   11 500 000   11 500 000  
Eget kapital   1 007 300 000   36 570 000   33 269 000   34 455 000  
Obeskattade reserver 450 000   1 068 000   1 068 000   1 068 000   1 068 000  
Långfristiga skulder 514 318 000   550 501 000   560 663 000   520 093 000   520 021 000  
Kortfristiga skulder 451 881 000   414 344 000   362 913 000   353 424 000   306 054 000  
Balansomslutning   1 007 300 000   961 214 000   907 854 000   861 598 000  
 
Nyckeltal 2017   2016   2015   2014   2013  
Kassalikviditet (%) 0,0   243,1   264,9   247,1   275,7  
Soliditet (%)     3,9   3,8   4,1  
Vinstmarginal (%) 71,8   61,8   46,4   31,3   24,2  
Oms. förändring (%)Omsättningsförändring (%) -7,4   -8,9   -17,2   -8,2    
Oms. per anställdOmsättning per anställd 2 049 000   2 951 167   6 478 000   4 692 800   5 110 000  
Genomsnittlig lön 650   333   1 000   400   400  
Antal anställda 8 st  6 st  3 st  5 st  5 st 
 

Mer om Swedbank Hypotek AB

Senaste bokslut 2017

Antal anställda
8
Könsfördelning styrelse
40,0 % män (2), 60,0 % kvinnor (3)
Omsättning
16 392 000 KSEK (-7,4 % mot föregående år)
Rörelseresultat
11 764 000 KSEK (+7,4 % mot föregående år)
Inbetald skatt
2 728 000 KSEK
Inbetald skatt 5 år
10 120 000 KSEK

Swedbank Hypotek AB är ett dotterbolag med koncernmoderbolag Swedbank AB. Totalt har Swedbank Hypotek AB betalat in 10 120 000 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 2 av 99 067 aktiebolag i kommunen och plats 4 av Sveriges 545 566 aktiebolag.

Swedbank Hypotek AB har en tillväxt på -7,4 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Swedbank Hypotek AB ligger på 71,8 % och placerar bolaget på plats 30 787 i Sverige av 545 566 aktiebolag och i kommunen på plats 6 140 av 99 067 aktiebolag. Det är 0,0 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Swedbank Hypotek AB, motsvarande siffra för Sverige är 0,0 %.

0,0 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 64920 som Swedbank Hypotek AB och motsvarande procentsats för kommunen är 0,1 %. Swedbank Hypotek AB ligger på plats 1 i sin huvudbransch Annan kreditgivning sett till omsättning per anställd (2 049 000 KSEK) och plats 2 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.

Koncern

Swedbank Hypotek AB är ett dotterbolag

Koncernmoderbolag Swedbank AB
Koncernmoderbolag:
Swedbank AB
Moderbolag Swedbank AB
Moderbolag
Swedbank AB
 

Anmärkningskontroll

Köp

Anmärkningskontrollen på Ratsit ger dig svar på hur en person eller ett företag skött sina betalningar. När du köper tjänsten får du se om det finns anmärkningar på personen eller företaget i fråga. Du får även se senaste datum för eventuella anmärkning. På så vis får du snabbt och enkelt koll på en möjlig kund, affärspartner eller kontakt.

Vid köp av Anmärkningskontroll eller Kreditupplysning så fylls uppgifter på i nedanstående tabell. Vid köp av Kreditupplysning får du även se antal anmärkningar, summan av dessa anmärkningar samt får specifika detaljer om de tre senaste betalningsanmärkningarna företaget har.

Inkassogram

Skicka gratis inkasso och påminnelser med Inkassogram via Ratsit

Skicka ett Inkassogram
ANMÄRKNINGAR
Anmärkningar: Ja/nej
Datum: Datum för senaste anmärkning
 

Kreditupplysning

Köp

Genom att köpa Kreditupplysning på Ratsit.se får du full koll på ett företags kreditstatus och historik. Du får se anmärkningar, kronofogdeuppgifter, ansökningar och kreditvärdighet. På så vis får du snabbt och enkelt koll på en möjlig kund, affärspartner eller kontakt.

Vid köp av Kreditupplysning så fylls uppgifter på i nedanstående tabell.

Inkassogram

Skicka gratis inkasso och påminnelser med Inkassogram via Ratsit

Skicka ett Inkassogram
Kreditvärdighet
Rating: (1 – 10)
Limit:
 
Betalningsanmärkningar
Antal anmärkningar:
Antal anmärkningar:
Summa anmärkningar:
Summa anmärkningar:
De 3 senaste anmärkningarna:
De 3 senaste:
 
Kronofogdeuppgifter
Datum skuldsaldo:
Datum skuldsaldo:
Summa skuldsaldo:
Summa skuldsaldo:
Utmätning:
Utmätning:
 
Ansökningar
Antal ansökningar:
Antal ansökningar:
Summa ansökningar:
Summa ansökningar:
De 5 senaste ansökningarna:
5 senaste: