Nordea Hypotek Aktiebolag

Organisationsnummer

556091-5448

Telefon

Hittar inga uppgifter

Adress

c/o L8300
105 71 Stockholm

Antal ansvariga

11 personer

Mer om Nordea Hypotek Aktiebolag

Nordea Hypotek Aktiebolag har en tillväxt på -9,6 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Nordea Hypotek Aktiebolag ligger på 77,9 % och placerar bolaget på plats 26 873 i Sverige av 593 848 aktiebolag och i kommunen... Läs mer...

Gatuadress saknas

Gatuadress saknas

Översikt senaste bokslut 2014-2018

  • Omsättning

    8 075 999 KSEK

  • Resultat

    4 904 198 KSEK

  • Omsättningsförändring

    -9,6 %

Ansvariga personer

Vad tjänar personerna i styrelsen?

Genom Lönekollen kan du, helt anonymt, se lön, inkomst och anmärkningar. Klicka på personen du är intresserad av och köp Lönekollen.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning (MSEK)

Antal anställda

Resultat- och balansräkning (KSEK)

Resultaträkning 2018   2017   2016   2015   2014  
Omsättning 8 075 999   8 929 735   8 758 566   9 519 823   11 988 355  
Omsättning
2018 8 075 999
2017 8 929 735
2016 8 758 566
2015 9 519 823
2014 11 988 355
Rörelseresultat 6 292 727   6 992 985   7 161 363   6 030 301   4 637 950  
Rörelseresultat
2018 6 292 727
2017 6 992 985
2016 7 161 363
2015 6 030 301
2014 4 637 950
Resultat efter finansnetto 6 292 727   6 992 985   7 161 363   6 030 301   4 637 950  
Resultat efter finansnetto
2018 6 292 727
2017 6 992 985
2016 7 161 363
2015 6 030 301
2014 4 637 950
Årets resultat 4 904 198   5 442 214   5 586 111   4 703 788   3 617 702  
 
Årets resultat
2018 4 904 198
2017 5 442 214
2016 5 586 111
2015 4 703 788
2014 3 617 702
Balansräkning 2018   2017   2016   2015   2014  
Periodens längd 12 mån   12 mån   12 mån   12 mån   12 mån  
Periodens längd
2018 12 mån
2017 12 mån
2016 12 mån
2015 12 mån
2014 12 mån
Omsättningstillgångar 3 517 521   552 506 450   547 148 164   3 245 083   1 913 464  
Omsättningstillgångar
2018 3 517 521
2017 552 506 450
2016 547 148 164
2015 3 245 083
2014 1 913 464
Anläggningstillgångar 579 924 517   0   0   513 245 505   489 212 906  
Anläggningstillgångar
2018 579 924 517
2017 0
2016 0
2015 513 245 505
2014 489 212 906
Aktiekapital 110 000   110 000   110 000   110 000   110 000  
Aktiekapital
2018 110 000
2017 110 000
2016 110 000
2015 110 000
2014 110 000
Eget kapital 24 450 308   23 255 336   23 810 117   17 655 388   16 302 307  
Eget kapital
2018 24 450 308
2017 23 255 336
2016 23 810 117
2015 17 655 388
2014 16 302 307
Obeskattade reserver 0   0   0   0   0  
Obeskattade reserver
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
Långfristiga skulder 3 723   0   168 608 677   4 702 046   273 995 855  
Långfristiga skulder
2018 3 723
2017 0
2016 168 608 677
2015 4 702 046
2014 273 995 855
Kortfristiga skulder 558 988 007   529 251 114   354 729 370   494 133 154   200 828 208  
Kortfristiga skulder
2018 558 988 007
2017 529 251 114
2016 354 729 370
2015 494 133 154
2014 200 828 208
Balansomslutning 583 442 038   552 506 450   547 148 164   516 490 588   491 126 370  
 
Balansomslutning
2018 583 442 038
2017 552 506 450
2016 547 148 164
2015 516 490 588
2014 491 126 370
Nyckeltal 2018   2017   2016   2015   2014  
Kassalikviditet (%) 0,6   104,4   154,2   0,7   1,0  
Kassalikviditet (%)
2018 0,6
2017 104,4
2016 154,2
2015 0,7
2014 1,0
Soliditet (%) 4,2   4,2   4,4   3,4   3,3  
Soliditet (%)
2018 4,2
2017 4,2
2016 4,4
2015 3,4
2014 3,3
Vinstmarginal (%) 77,9   78,3   81,8   63,3   38,7  
Vinstmarginal (%)
2018 77,9
2017 78,3
2016 81,8
2015 63,3
2014 38,7
Omsättningsförändring (%) -9,6   2,0   -8,0   -20,6    
Omsättningsförändring (%)
2018 -9,6
2017 2,0
2016 -8,0
2015 -20,6
2014
Omsättning per anställd 403 800   405 897   1 751 713   3 173 274   3 996 118  
Omsättning per anställd
2018 403 800
2017 405 897
2016 1 751 713
2015 3 173 274
2014 3 996 118
Genomsnittlig lön 801   699   726   937   972  
Genomsnittlig lön
2018 801
2017 699
2016 726
2015 937
2014 972
Antal anställda 20 st   22 st   5 st   3 st   3 st  
Antal anställda
2018 20 st
2017 22 st
2016 5 st
2015 3 st
2014 3 st
 

Företagsuppgifter

2019-11-17
Juridisk person
Organisationsnummer 556091-5448
556091-5448
Firmanamn Nordea Hypotek Aktiebolag
Nordea Hypotek Aktiebolag
Bolagsform Aktiebolag
Aktiebolag
Säte Stockholm, Stockholms län
Stockholm, Stockholms län
Status Aktiv
Aktiv
 
Adress
C/O-adress L8300
L8300
Gatuadress
Postadress 105 71 Stockholm
105 71 Stockholm
 
Registrering
Bolaget bildat 1964-01-10
Bolaget registrerat 1964-02-26
Registreringsdatum 2001-12-03
Bolagsordning 2019-06-24
 
Skatteuppgifter
Arbetsgivare Registrerad som arbetsgivare
Registrerad som arbetsgivare
F-skatt Ej registrerad för F-skatt
Ej registrerad för F-skatt
Moms Ej aktiv i momsregistret
Ej aktiv i momsregistret
 
Svensk näringsgrensindelning SNI
64920 - Annan kreditgivning
64920 - Annan kreditgivning
 
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget får bedriva sådan finansieringsrörelse som avses i 1 kap 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med finansieringsrörelse avses rörelse i vilken det ingår näringsverksamhet som har till ändamål att 1) ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, direkt eller indirekt via ett företag med vilket det finns ett nära samband, och 2) lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing). Bolaget får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enlig 7 kap 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. I enlighet med ovan är föremål för Bolagets verksamhet att 1. lämna och förmedla kredit till fysiska och juridiska personer avseende - a) fastigheter som är avsedda för huvudsakligen bostads-, kontors-, affärs- eller andra liknande ändamål, - b) fastigheter med annan bebyggelse, om denna finansieras med stöd av statliga bostadskrediter eller andra former av statligt stöd vid ny-, till- eller ombyggnad, - c) sådana garagebyggnader samt anläggningar för värme, varm- vatten, tvätt och liknande ändamål som är gemensamma för flera fastigheter av ovan under a) och b) angiven art, - d) bostadsrätter i bebyggelse som avses ovan under a) eller b), samt - e) jordbruksfastigheter, 2. lämna och förmedla kredit till - a) Svenska staten, Svensk kommun, Sveriges riksbank, Svensk bank, kreditmarknadsbolag med verksamhet likartad den bolaget får bedriva, eller försäkringsbolag med svensk koncession. - b) sådana juridiska och fysiska personer för vilkas förpliktelser ovan under a) angivna institut svarar, Svensk sammfällighetsförening eller Svenska kyrkan med registrerade organisatoriska delar, 3. placera inlåningsmedel i svensk bank eller obligationer eller motsvarande värdepapper utgivna av under 2a) ovan angivna institut samt 4. upplåna - på sätt som i denna bolagsordning sägs - för verksamheten erforderliga medel liksom erforderliga medel för verksamheten i annat bolag inom Nordea Bank koncernen med verksamhet likartad den bolaget får bedriva. I denna bolagsordning avses 1. med kredit även byggnadskredit och garantiförbindelse som bolaget ikläder sig, 2. med kommun även landsting och kommunalförbund, 3. med fastighet även tomträtt, samt 4. med bostadsrätt även andel i bostadsförening eller aktie i bostadsaktiebolag, där en utan begränsning i tiden upplåten nyttjanderätt till en lägenhet är oskiljaktigt förenad med andelen eller aktien. Upplåning samt placering av medel För anskaffande av medel för sin rörelse samt i förekommande fall för annat bolag inom Nordea Bank koncernen med likartad verksamhetsinriktning får bolaget 1) ge ut obligationer, certifikat och motsvarande upplånings- instrument 2) ta upp reverslån 3) ge ut förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning efter bolagets icke efterställda borgenärer, samt 4) utnyttja kredit i räkning. Bolagets medel, som ej används för ordinarie utlåning, samt likvida medel får endast placeras i 1) kassa, 2) fordringar, inklusive inlåning på räkning, för vilka någon av nedanstående svarar som gäldenär eller borgensman, - a) svenska staten eller Sveriges Riksbank, - b) medlemsstater eller centralbanker inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), - c) kreditmarknadsbolag med verksamhet likartad den bolaget får bedriva, - d) svensk kommun, - e) Allmänna pensionsfonden, - f) bank med svensk oktroj eller försäkringsföretag med svensk koncession, - g) bank eller försäkringsföretag med auktorisation i någon av medlemsstaterna inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) I den utsträckning som behövs för att balansera i bolagets verksamhet uppkommande ränte- eller valutarisker eller för att annars underlätta bolagets upplåning får bolaget förvärva eller utställa derivatinstrument på penning- och valutamarknaden.
 
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Andersson, Lars Arne Dalmalm, Jan Peter Ilebrand, Hans Nicklas Kopperstad, Marte Långsved, Per Erik Sjöberg Svensson, Lena Birgitta Skytt, Ronald Michael Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
 

Registrerat på adressen

105 71 Stockholm

Mer om Nordea Hypotek Aktiebolag

Styrelsens könsfördelning

Sveriges styrelsers könsfördelning

Senaste bokslut 2018

Antal anställda
20
Omsättning
8 075 999 KSEK (-9,6 % mot föregående år)
Rörelseresultat
6 292 727 KSEK (-10,0 % mot föregående år)
Inbetald skatt
1 388 529 KSEK
Inbetald skatt 5 år
6 861 313 KSEK

Totalt har Nordea Hypotek Aktiebolag betalat in 6 861 313 KSEK i skatt de senaste fem åren vilket ger plats 4 av 129 495 aktiebolag i kommunen och plats 7 av Sveriges 593 848 aktiebolag.

Nordea Hypotek Aktiebolag har en tillväxt på -9,6 % jämfört med föregående år. Vinstmarginalen för Nordea Hypotek Aktiebolag ligger på 77,9 % och placerar bolaget på plats 26 873 i Sverige av 593 848 aktiebolag och i kommunen på plats 6 339 av 129 495 aktiebolag. Det är 0,2 % av aktiebolagen i Stockholms kommun som har högre vinst per anställd än Nordea Hypotek Aktiebolag, motsvarande siffra för Sverige är 0,1 %.

0,0 % av företagen i Sverige har samma huvudbranschkod 64920 som Nordea Hypotek Aktiebolag och motsvarande procentsats för kommunen är 0,1 %. Nordea Hypotek Aktiebolag ligger på plats 9 i sin huvudbransch Annan kreditgivning sett till omsättning per anställd (403 800 KSEK) och plats 3 sett till resultat före finansiella poster och skatt bland aktiebolagen i Sverige.