Företag i Älmhults kommun (2 769 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och här finns 2 916 företag verksamma varav 181 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Älmhult finns det 710 aktiebolag, 23 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 758 enskilda firmor samt 422 övriga bolag.

  • I Älmhults kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 26 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 710 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 100 563 KSEK vilket är 476,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 181 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Älmhults kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 916 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 1 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Älmhults kommun på plats 188 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Älmhults kommun på plats 81 av 290.
  • Älmhults kommun har 17 084 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 61 946 896 KSEK, vilket ger 3 626 KSEK per invånare och placerar Älmhult på plats 4 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Älmhults kommun blir detta 3 894 363 KSEK och per invånare 228 KSEK, vilket placerar Älmhult på plats 8 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Älmhults kommun har 2 796 777 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 102 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 820 699 KSEK i skatt, vilket ger 48 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Älmhults kommuns aktiebolag plats 3 av 290 vad gäller inbetald skatt.