Företag i Älvsbyns kommun (1 517 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 636 företag verksamma varav 132 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Älvsbyn finns det 460 aktiebolag, 16 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 878 enskilda firmor samt 280 övriga bolag.

  • I Älvsbyns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 460 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 864 KSEK vilket är 14,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 132 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Älvsbyns kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -28 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 280 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Älvsbyns kommun på plats 20 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Älvsbyns kommun på plats 55 av 290.
  • Älvsbyns kommun har 8 259 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 633 544 KSEK, vilket ger 682 KSEK per invånare och placerar Älvsbyn på plats 70 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Älvsbyns kommun blir detta 546 756 KSEK och per invånare 66 KSEK, vilket placerar Älvsbyn på plats 50 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Älvsbyns kommun har 3 642 142 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 27 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 106 334 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Älvsbyns kommuns aktiebolag plats 40 av 290 vad gäller inbetald skatt.