Företag i Åre kommun (3 592 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åre kommun ligger i Jämtlands län och här finns 4 383 företag verksamma varav 309 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åre finns det 1 434 aktiebolag, 35 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 1 848 enskilda firmor samt 1 060 övriga bolag.

  • I Åre kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 434 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 139 KSEK vilket är 76,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 309 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åre kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 239 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 15 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åre kommun på plats 3 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Åre kommun på plats 46 av 290.
  • Åre kommun har 11 183 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 161 777 KSEK, vilket ger 462 KSEK per invånare och placerar Åre på plats 139 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åre kommun blir detta 354 754 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Åre på plats 157 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åre kommun har 4 039 047 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 36 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 77 035 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åre kommuns aktiebolag plats 115 av 290 vad gäller inbetald skatt.