Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

Företag i Åre kommun (3 655 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åre kommun ligger i Jämtlands län och här finns 4 446 företag verksamma varav 295 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åre finns det 1 485 aktiebolag, 33 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 1 861 enskilda firmor samt 1 061 övriga bolag.

  • I Åre kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 485 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 571 KSEK vilket är 74,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 295 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åre kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 266 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 29 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åre kommun på plats 3 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Åre kommun på plats 139 av 290.
  • Åre kommun har 11 183 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 057 121 KSEK, vilket ger 542 KSEK per invånare och placerar Åre på plats 123 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åre kommun blir detta 392 248 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Åre på plats 139 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åre kommun har 2 994 435 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 57 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 79 949 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åre kommuns aktiebolag plats 116 av 290 vad gäller inbetald skatt.