Företag i Åstorps kommun (1 663 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åstorps kommun ligger i Skåne län och här finns 1 709 företag verksamma varav 156 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åstorp finns det 659 aktiebolag, 43 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 701 enskilda firmor samt 296 övriga bolag.

  • I Åstorps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 659 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 23 941 KSEK vilket är 33,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 156 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åstorps kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 113 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 156 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åstorps kommun på plats 204 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Åstorps kommun på plats 39 av 290.
  • Åstorps kommun har 15 757 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 885 624 KSEK, vilket ger 881 KSEK per invånare och placerar Åstorp på plats 45 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åstorps kommun blir detta 739 440 KSEK och per invånare 47 KSEK, vilket placerar Åstorp på plats 91 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åstorps kommun har 2 850 111 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 98 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 965 637 KSEK i skatt, vilket ger 61 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åstorps kommuns aktiebolag plats 6 av 290 vad gäller inbetald skatt.