Företag i Ödeshögs kommun (934 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ödeshögs kommun ligger i Östergötlands län och här finns 1 108 företag verksamma varav 43 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ödeshög finns det 254 aktiebolag, 20 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 596 enskilda firmor samt 235 övriga bolag.

  • I Ödeshögs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 254 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 830 KSEK vilket är 56,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 43 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ödeshögs kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 44 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 134 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ödeshögs kommun på plats 268 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Ödeshögs kommun på plats 279 av 290.
  • Ödeshögs kommun har 5 366 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 824 409 KSEK, vilket ger 340 KSEK per invånare och placerar Ödeshög på plats 220 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ödeshögs kommun blir detta 146 816 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Ödeshög på plats 183 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ödeshögs kommun har 762 581 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 134 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 24 213 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ödeshögs kommuns aktiebolag plats 197 av 290 vad gäller inbetald skatt.