Företag i Örkelljunga kommun (1 661 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och här finns 1 756 företag verksamma varav 113 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Örkelljunga finns det 480 aktiebolag, 31 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 967 enskilda firmor samt 271 övriga bolag.

  • I Örkelljunga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 480 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 769 KSEK vilket är 34,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 113 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Örkelljunga kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 16 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 254 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Örkelljunga kommun på plats 126 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Örkelljunga kommun på plats 114 av 290.
  • Örkelljunga kommun har 10 024 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 178 220 KSEK, vilket ger 517 KSEK per invånare och placerar Örkelljunga på plats 133 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Örkelljunga kommun blir detta 390 891 KSEK och per invånare 39 KSEK, vilket placerar Örkelljunga på plats 114 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Örkelljunga kommun har 986 703 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 208 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 60 023 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Örkelljunga kommuns aktiebolag plats 146 av 290 vad gäller inbetald skatt.