Företag i Örkelljunga kommun (1 651 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Örkelljunga kommun ligger i Skåne län och här finns 1 751 företag verksamma varav 118 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Örkelljunga finns det 468 aktiebolag, 33 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 972 enskilda firmor samt 270 övriga bolag.

  • I Örkelljunga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 468 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 916 KSEK vilket är 37,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 118 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Örkelljunga kommun är 10,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 130 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 48 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Örkelljunga kommun på plats 134 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Örkelljunga kommun på plats 206 av 290.
  • Örkelljunga kommun har 10 024 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 552 077 KSEK, vilket ger 454 KSEK per invånare och placerar Örkelljunga på plats 141 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Örkelljunga kommun blir detta 376 775 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Örkelljunga på plats 123 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Örkelljunga kommun har 1 019 011 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 205 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 60 160 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Örkelljunga kommuns aktiebolag plats 136 av 290 vad gäller inbetald skatt.