Företag i Örnsköldsviks kommun (9 384 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

D

G

H

J

K

L

M

S

T

U

Ö

Snabbfakta

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 10 322 företag verksamma varav 561 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Örnsköldsvik finns det 2 753 aktiebolag, 164 handelsbolag, 34 kommanditbolag och 5 469 enskilda firmor samt 1 902 övriga bolag.

  • I Örnsköldsviks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 48 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 753 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 21 677 KSEK vilket är 20,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 27 konkurser skett men 561 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Örnsköldsviks kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 710 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 67 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Örnsköldsviks kommun på plats 200 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 27 st vilket räknat per invånare placerar Örnsköldsviks kommun på plats 122 av 290.
  • Örnsköldsviks kommun har 56 141 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 54 258 443 KSEK, vilket ger 966 KSEK per invånare och placerar Örnsköldsvik på plats 35 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Örnsköldsviks kommun blir detta 6 456 153 KSEK och per invånare 115 KSEK, vilket placerar Örnsköldsvik på plats 22 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Örnsköldsviks kommun har 27 117 067 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 27 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 138 862 KSEK i skatt, vilket ger 20 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Örnsköldsviks kommuns aktiebolag plats 22 av 290 vad gäller inbetald skatt.