Företag i Örnsköldsviks kommun (9 652 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

D

G

H

J

K

L

M

S

T

U

Ö

Snabbfakta

Örnsköldsviks kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 10 268 företag verksamma varav 590 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Örnsköldsvik finns det 2 663 aktiebolag, 178 handelsbolag, 34 kommanditbolag och 5 479 enskilda firmor samt 1 914 övriga bolag.

  • I Örnsköldsviks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 48 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 663 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 788 KSEK vilket är 7,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 590 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Örnsköldsviks kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 507 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 112 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Örnsköldsviks kommun på plats 188 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Örnsköldsviks kommun på plats 202 av 290.
  • Örnsköldsviks kommun har 56 141 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 44 472 299 KSEK, vilket ger 792 KSEK per invånare och placerar Örnsköldsvik på plats 48 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Örnsköldsviks kommun blir detta 4 601 625 KSEK och per invånare 82 KSEK, vilket placerar Örnsköldsvik på plats 33 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Örnsköldsviks kommun har 15 207 759 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 53 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 695 404 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Örnsköldsviks kommuns aktiebolag plats 44 av 290 vad gäller inbetald skatt.