Företag i Aneby kommun (1 276 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och här finns 1 309 företag verksamma varav 77 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Aneby finns det 315 aktiebolag, 18 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 766 enskilda firmor samt 206 övriga bolag.

  • I Aneby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 315 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 822 KSEK vilket är 9,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 77 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Aneby kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 32 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 208 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Aneby kommun på plats 146 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Aneby kommun på plats 286 av 290.
  • Aneby kommun har 6 774 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 414 370 KSEK, vilket ger 652 KSEK per invånare och placerar Aneby på plats 75 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Aneby kommun blir detta 335 879 KSEK och per invånare 50 KSEK, vilket placerar Aneby på plats 83 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Aneby kommun har 1 045 509 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 112 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 57 517 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Aneby kommuns aktiebolag plats 81 av 290 vad gäller inbetald skatt.