Företag i Aneby kommun (1 278 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och här finns 1 309 företag verksamma varav 81 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Aneby finns det 326 aktiebolag, 15 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 759 enskilda firmor samt 205 övriga bolag.

  • I Aneby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 326 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 150 KSEK vilket är 9,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 81 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Aneby kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 39 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 184 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Aneby kommun på plats 86 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Aneby kommun på plats 145 av 290.
  • Aneby kommun har 6 774 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 812 664 KSEK, vilket ger 710 KSEK per invånare och placerar Aneby på plats 83 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Aneby kommun blir detta 182 039 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Aneby på plats 187 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Aneby kommun har 1 188 803 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 104 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 40 694 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Aneby kommuns aktiebolag plats 145 av 290 vad gäller inbetald skatt.