Företag i Bjurholms kommun (742 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och här finns 776 företag verksamma varav 33 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bjurholm finns det 115 aktiebolag, 10 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 473 enskilda firmor samt 175 övriga bolag.

  • I Bjurholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 115 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 771 KSEK vilket är 72,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 33 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bjurholms kommun är 13,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 9 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 236 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bjurholms kommun på plats 53 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Bjurholms kommun på plats 275 av 290.
  • Bjurholms kommun har 2 453 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 496 140 KSEK, vilket ger 202 KSEK per invånare och placerar Bjurholm på plats 276 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bjurholms kommun blir detta 67 784 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Bjurholm på plats 182 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bjurholms kommun har 72 700 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 284 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 11 873 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bjurholms kommuns aktiebolag plats 182 av 290 vad gäller inbetald skatt.