Företag i Bjurholms kommun (757 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och här finns 783 företag verksamma varav 43 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bjurholm finns det 118 aktiebolag, 11 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 475 enskilda firmor samt 177 övriga bolag.

  • I Bjurholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 0 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 118 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 849 KSEK vilket är 72,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 43 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bjurholms kommun är 13,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 2 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 258 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bjurholms kommun på plats 9 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Bjurholms kommun på plats 283 av 290.
  • Bjurholms kommun har 2 453 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 518 790 KSEK, vilket ger 211 KSEK per invånare och placerar Bjurholm på plats 278 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bjurholms kommun blir detta 50 454 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Bjurholm på plats 234 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bjurholms kommun har 84 774 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 281 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 8 356 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bjurholms kommuns aktiebolag plats 244 av 290 vad gäller inbetald skatt.