Företag i Falköpings kommun (4 844 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 398 företag verksamma varav 348 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Falköping finns det 1 394 aktiebolag, 80 handelsbolag, 31 kommanditbolag och 2 887 enskilda firmor samt 1 006 övriga bolag.

  • I Falköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 22 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 394 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 024 KSEK vilket är 36,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 348 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Falköpings kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 24 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 264 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Falköpings kommun på plats 181 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Falköpings kommun på plats 200 av 290.
  • Falköpings kommun har 32 947 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 13 647 290 KSEK, vilket ger 414 KSEK per invånare och placerar Falköping på plats 156 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Falköpings kommun blir detta 1 010 399 KSEK och per invånare 31 KSEK, vilket placerar Falköping på plats 164 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Falköpings kommun har 2 545 585 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 236 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 185 925 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Falköpings kommuns aktiebolag plats 150 av 290 vad gäller inbetald skatt.