Företag i Habo kommun (1 604 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Habo kommun ligger i Jönköpings län och här finns 1 603 företag verksamma varav 105 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Habo finns det 583 aktiebolag, 28 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 749 enskilda firmor samt 238 övriga bolag.

  • I Habo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 583 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 084 KSEK vilket är 25,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 105 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Habo kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 31 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 248 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Habo kommun på plats 251 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Habo kommun på plats 179 av 290.
  • Habo kommun har 11 803 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 790 811 KSEK, vilket ger 575 KSEK per invånare och placerar Habo på plats 91 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Habo kommun blir detta 602 541 KSEK och per invånare 51 KSEK, vilket placerar Habo på plats 75 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Habo kommun har 4 695 654 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 34 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 130 155 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Habo kommuns aktiebolag plats 58 av 290 vad gäller inbetald skatt.