Företag i Habo kommun (1 628 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Habo kommun ligger i Jönköpings län och här finns 1 622 företag verksamma varav 106 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Habo finns det 617 aktiebolag, 27 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 733 enskilda firmor samt 239 övriga bolag.

  • I Habo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 617 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 427 KSEK vilket är 25,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 106 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Habo kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -19 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 278 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Habo kommun på plats 247 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Habo kommun på plats 273 av 290.
  • Habo kommun har 11 803 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 304 317 KSEK, vilket ger 619 KSEK per invånare och placerar Habo på plats 95 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Habo kommun blir detta 646 590 KSEK och per invånare 55 KSEK, vilket placerar Habo på plats 77 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Habo kommun har 4 885 796 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 33 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 159 377 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Habo kommuns aktiebolag plats 41 av 290 vad gäller inbetald skatt.