Företag i Halmstads kommun (13 281 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

E

G

H

K

O

S

U

V

Å

Snabbfakta

Halmstads kommun ligger i Hallands län och här finns 14 456 företag verksamma varav 1 208 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Halmstad finns det 6 525 aktiebolag, 320 handelsbolag, 115 kommanditbolag och 5 236 enskilda firmor samt 2 260 övriga bolag.

  • I Halmstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 95 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 6 525 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 779 KSEK vilket är 34,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 87 konkurser skett men 1 208 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Halmstads kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 723 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 156 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Halmstads kommun på plats 79 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 87 st vilket räknat per invånare placerar Halmstads kommun på plats 14 av 290.
  • Halmstads kommun har 99 533 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 69 307 550 KSEK, vilket ger 696 KSEK per invånare och placerar Halmstad på plats 86 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Halmstads kommun blir detta 4 580 530 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Halmstad på plats 95 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Halmstads kommun har 34 877 462 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 43 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 885 124 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Halmstads kommuns aktiebolag plats 76 av 290 vad gäller inbetald skatt.