Företag i Halmstads kommun (13 228 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

E

G

H

K

O

S

U

V

Å

Snabbfakta

Halmstads kommun ligger i Hallands län och här finns 14 313 företag verksamma varav 1 143 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Halmstad finns det 6 359 aktiebolag, 342 handelsbolag, 117 kommanditbolag och 5 234 enskilda firmor samt 2 261 övriga bolag.

  • I Halmstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 90 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 6 359 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 918 KSEK vilket är 31,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 56 konkurser skett men 1 143 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Halmstads kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 802 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 130 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Halmstads kommun på plats 143 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 56 st vilket räknat per invånare placerar Halmstads kommun på plats 69 av 290.
  • Halmstads kommun har 99 533 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 66 941 907 KSEK, vilket ger 673 KSEK per invånare och placerar Halmstad på plats 72 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Halmstads kommun blir detta 234 623 KSEK och per invånare 2 KSEK, vilket placerar Halmstad på plats 287 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Halmstads kommun har 29 801 979 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 46 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 904 120 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Halmstads kommuns aktiebolag plats 72 av 290 vad gäller inbetald skatt.