Företag i Köpings kommun (2 858 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och här finns 3 201 företag verksamma varav 232 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Köping finns det 1 111 aktiebolag, 79 handelsbolag, 23 kommanditbolag och 1 326 enskilda firmor samt 662 övriga bolag.

  • I Köpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 29 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 111 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 861 KSEK vilket är 17,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 232 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Köpings kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 175 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 168 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Köpings kommun på plats 250 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Köpings kommun på plats 134 av 290.
  • Köpings kommun har 26 128 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 756 822 KSEK, vilket ger 565 KSEK per invånare och placerar Köping på plats 117 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Köpings kommun blir detta 578 332 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Köping på plats 227 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Köpings kommun har 2 890 406 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 196 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 167 673 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Köpings kommuns aktiebolag plats 130 av 290 vad gäller inbetald skatt.