Företag i Köpings kommun (2 887 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och här finns 3 171 företag verksamma varav 244 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Köping finns det 1 070 aktiebolag, 78 handelsbolag, 24 kommanditbolag och 1 332 enskilda firmor samt 667 övriga bolag.

  • I Köpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 27 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 070 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 455 KSEK vilket är 5,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 244 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Köpings kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 188 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 147 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Köpings kommun på plats 242 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Köpings kommun på plats 132 av 290.
  • Köpings kommun har 26 128 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 583 019 KSEK, vilket ger 596 KSEK per invånare och placerar Köping på plats 87 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Köpings kommun blir detta 803 807 KSEK och per invånare 31 KSEK, vilket placerar Köping på plats 163 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Köpings kommun har 3 432 905 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 149 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 181 265 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Köpings kommuns aktiebolag plats 113 av 290 vad gäller inbetald skatt.