Företag i Kinda kommun (1 822 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och här finns 2 125 företag verksamma varav 101 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kinda finns det 476 aktiebolag, 30 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 1 128 enskilda firmor samt 483 övriga bolag.

  • I Kinda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 476 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 612 KSEK vilket är 40,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 101 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kinda kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 66 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 167 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kinda kommun på plats 192 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Kinda kommun på plats 249 av 290.
  • Kinda kommun har 9 874 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 626 994 KSEK, vilket ger 469 KSEK per invånare och placerar Kinda på plats 155 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kinda kommun blir detta 341 469 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Kinda på plats 143 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kinda kommun har 578 685 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 257 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 74 882 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kinda kommuns aktiebolag plats 106 av 290 vad gäller inbetald skatt.