Företag i Kinda kommun (1 818 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och här finns 2 131 företag verksamma varav 104 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kinda finns det 466 aktiebolag, 30 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 1 143 enskilda firmor samt 485 övriga bolag.

  • I Kinda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 466 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 706 KSEK vilket är 44,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 104 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kinda kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 28 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 242 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kinda kommun på plats 187 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Kinda kommun på plats 200 av 290.
  • Kinda kommun har 9 874 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 076 350 KSEK, vilket ger 413 KSEK per invånare och placerar Kinda på plats 158 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kinda kommun blir detta 241 233 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Kinda på plats 201 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kinda kommun har 548 467 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 259 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 51 677 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kinda kommuns aktiebolag plats 164 av 290 vad gäller inbetald skatt.