Företag i Klippans kommun (2 433 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Klippans kommun ligger i Skåne län och här finns 2 507 företag verksamma varav 212 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Klippan finns det 765 aktiebolag, 57 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 1 224 enskilda firmor samt 442 övriga bolag.

  • I Klippans kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 765 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 589 KSEK vilket är 27,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 212 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Klippans kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 199 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 67 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Klippans kommun på plats 111 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Klippans kommun på plats 144 av 290.
  • Klippans kommun har 17 403 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 245 732 KSEK, vilket ger 474 KSEK per invånare och placerar Klippan på plats 129 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Klippans kommun blir detta 508 944 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Klippan på plats 171 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Klippans kommun har 1 210 172 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 247 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 99 941 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Klippans kommuns aktiebolag plats 146 av 290 vad gäller inbetald skatt.