Företag i Krokoms kommun (3 405 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och här finns 3 973 företag verksamma varav 198 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Krokom finns det 794 aktiebolag, 38 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 2 340 enskilda firmor samt 791 övriga bolag.

  • I Krokoms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 794 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 445 KSEK vilket är 69,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 198 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Krokoms kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 55 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 235 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Krokoms kommun på plats 47 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Krokoms kommun på plats 220 av 290.
  • Krokoms kommun har 14 898 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 980 059 KSEK, vilket ger 267 KSEK per invånare och placerar Krokom på plats 261 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Krokoms kommun blir detta 297 577 KSEK och per invånare 20 KSEK, vilket placerar Krokom på plats 236 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Krokoms kommun har 813 884 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 265 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 56 735 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Krokoms kommuns aktiebolag plats 232 av 290 vad gäller inbetald skatt.