Företag i Kungälvs kommun (7 285 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 7 277 företag verksamma varav 566 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kungälv finns det 3 238 aktiebolag, 157 handelsbolag, 83 kommanditbolag och 2 608 enskilda firmor samt 1 191 övriga bolag.

  • I Kungälvs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 41 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 238 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 844 KSEK vilket är 56,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 566 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kungälvs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 339 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 146 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kungälvs kommun på plats 54 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Kungälvs kommun på plats 185 av 290.
  • Kungälvs kommun har 43 944 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 629 078 KSEK, vilket ger 515 KSEK per invånare och placerar Kungälv på plats 135 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kungälvs kommun blir detta 1 442 169 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Kungälv på plats 154 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kungälvs kommun har 5 978 532 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 143 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 316 793 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kungälvs kommuns aktiebolag plats 116 av 290 vad gäller inbetald skatt.