Företag i Kungälvs kommun (7 199 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 7 177 företag verksamma varav 560 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kungälv finns det 3 125 aktiebolag, 161 handelsbolag, 82 kommanditbolag och 2 619 enskilda firmor samt 1 190 övriga bolag.

  • I Kungälvs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 36 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 125 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 415 KSEK vilket är 57,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 23 konkurser skett men 560 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kungälvs kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 211 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 206 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kungälvs kommun på plats 83 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 23 st vilket räknat per invånare placerar Kungälvs kommun på plats 86 av 290.
  • Kungälvs kommun har 43 944 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 20 123 968 KSEK, vilket ger 458 KSEK per invånare och placerar Kungälv på plats 140 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kungälvs kommun blir detta 1 542 872 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Kungälv på plats 139 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kungälvs kommun har 5 498 021 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 160 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 289 364 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kungälvs kommuns aktiebolag plats 122 av 290 vad gäller inbetald skatt.