Företag i Lessebo kommun (1 036 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och här finns 1 080 företag verksamma varav 76 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lessebo finns det 316 aktiebolag, 16 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 560 enskilda firmor samt 184 övriga bolag.

  • I Lessebo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 316 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 757 KSEK vilket är 38,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 76 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lessebo kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -103 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 287 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lessebo kommun på plats 258 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Lessebo kommun på plats 29 av 290.
  • Lessebo kommun har 8 791 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 022 588 KSEK, vilket ger 344 KSEK per invånare och placerar Lessebo på plats 202 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lessebo kommun blir detta 92 639 KSEK och per invånare 11 KSEK, vilket placerar Lessebo på plats 280 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lessebo kommun har 1 011 527 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 181 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 42 703 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lessebo kommuns aktiebolag plats 180 av 290 vad gäller inbetald skatt.