Företag i Lidingö kommun (10 311 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lidingö kommun ligger i Stockholms län och här finns 9 081 företag verksamma varav 740 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lidingö finns det 4 946 aktiebolag, 232 handelsbolag, 73 kommanditbolag och 3 002 enskilda firmor samt 828 övriga bolag.

  • I Lidingö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 22 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 946 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 473 KSEK vilket är 74,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 33 konkurser skett men 740 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lidingö kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 276 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 179 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lidingö kommun på plats 20 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 33 st vilket räknat per invånare placerar Lidingö kommun på plats 24 av 290.
  • Lidingö kommun har 47 111 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 19 667 189 KSEK, vilket ger 417 KSEK per invånare och placerar Lidingö på plats 154 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lidingö kommun blir detta 1 925 679 KSEK och per invånare 41 KSEK, vilket placerar Lidingö på plats 116 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lidingö kommun har 12 490 260 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 54 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 381 456 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lidingö kommuns aktiebolag plats 87 av 290 vad gäller inbetald skatt.