Företag i Ljusnarsbergs kommun (731 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och här finns 790 företag verksamma varav 49 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ljusnarsberg finns det 190 aktiebolag, 15 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 361 enskilda firmor samt 220 övriga bolag.

  • I Ljusnarsbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 190 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 080 KSEK vilket är 6,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 49 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ljusnarsbergs kommun är 13,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 17 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 238 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ljusnarsbergs kommun på plats 208 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Ljusnarsbergs kommun på plats 6 av 290.
  • Ljusnarsbergs kommun har 4 952 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 396 255 KSEK, vilket ger 686 KSEK per invånare och placerar Ljusnarsberg på plats 84 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ljusnarsbergs kommun blir detta 326 600 KSEK och per invånare 66 KSEK, vilket placerar Ljusnarsberg på plats 50 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ljusnarsbergs kommun har 230 403 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 276 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 63 721 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ljusnarsbergs kommuns aktiebolag plats 45 av 290 vad gäller inbetald skatt.