Företag i Lomma kommun (3 653 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lomma kommun ligger i Skåne län och här finns 3 528 företag verksamma varav 304 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lomma finns det 1 939 aktiebolag, 94 handelsbolag, 24 kommanditbolag och 1 096 enskilda firmor samt 375 övriga bolag.

  • I Lomma kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 939 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 665 KSEK vilket är 79,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 304 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lomma kommun är 8,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 231 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 99 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lomma kommun på plats 97 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Lomma kommun på plats 274 av 290.
  • Lomma kommun har 24 213 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 130 993 KSEK, vilket ger 253 KSEK per invånare och placerar Lomma på plats 254 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lomma kommun blir detta 531 053 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Lomma på plats 218 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lomma kommun har 2 398 693 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 207 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 143 295 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lomma kommuns aktiebolag plats 140 av 290 vad gäller inbetald skatt.