Företag i Lomma kommun (3 669 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lomma kommun ligger i Skåne län och här finns 3 565 företag verksamma varav 257 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lomma finns det 1 994 aktiebolag, 92 handelsbolag, 23 kommanditbolag och 1 086 enskilda firmor samt 370 övriga bolag.

  • I Lomma kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 994 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 857 KSEK vilket är 78,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 257 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lomma kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 221 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 119 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lomma kommun på plats 161 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Lomma kommun på plats 222 av 290.
  • Lomma kommun har 24 213 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 957 785 KSEK, vilket ger 287 KSEK per invånare och placerar Lomma på plats 249 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lomma kommun blir detta 591 459 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Lomma på plats 206 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lomma kommun har 2 548 946 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 200 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 143 165 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lomma kommuns aktiebolag plats 151 av 290 vad gäller inbetald skatt.