Företag i Luleå kommun (11 974 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

G

L

N

R

S

V

Ö

Snabbfakta

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och här finns 12 298 företag verksamma varav 914 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Luleå finns det 4 636 aktiebolag, 178 handelsbolag, 28 kommanditbolag och 5 339 enskilda firmor samt 2 117 övriga bolag.

  • I Luleå kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 65 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 636 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 23 353 KSEK vilket är 34,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 25 konkurser skett men 914 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Luleå kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 879 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 70 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Luleå kommun på plats 128 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 25 st vilket räknat per invånare placerar Luleå kommun på plats 188 av 290.
  • Luleå kommun har 77 386 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 94 461 485 KSEK, vilket ger 1 221 KSEK per invånare och placerar Luleå på plats 16 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Luleå kommun blir detta 30 673 318 KSEK och per invånare 396 KSEK, vilket placerar Luleå på plats 2 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Luleå kommun har 28 767 702 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 35 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 6 501 122 KSEK i skatt, vilket ger 84 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Luleå kommuns aktiebolag plats 1 av 290 vad gäller inbetald skatt.