Företag i Luleå kommun (12 020 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

G

L

N

R

S

V

Ö

Snabbfakta

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och här finns 12 439 företag verksamma varav 916 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Luleå finns det 4 793 aktiebolag, 171 handelsbolag, 27 kommanditbolag och 5 339 enskilda firmor samt 2 109 övriga bolag.

  • I Luleå kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 79 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 793 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 23 529 KSEK vilket är 31,5 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 32 konkurser skett men 916 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Luleå kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 851 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 22 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Luleå kommun på plats 95 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 32 st vilket räknat per invånare placerar Luleå kommun på plats 164 av 290.
  • Luleå kommun har 77 386 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 100 329 625 KSEK, vilket ger 1 296 KSEK per invånare och placerar Luleå på plats 20 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Luleå kommun blir detta 24 642 621 KSEK och per invånare 318 KSEK, vilket placerar Luleå på plats 5 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Luleå kommun har 15 431 998 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 82 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 4 838 649 KSEK i skatt, vilket ger 63 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Luleå kommuns aktiebolag plats 5 av 290 vad gäller inbetald skatt.