Företag i Lycksele kommun (2 332 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och här finns 2 638 företag verksamma varav 150 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lycksele finns det 636 aktiebolag, 21 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 443 enskilda firmor samt 535 övriga bolag.

  • I Lycksele kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 636 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 185 KSEK vilket är 41,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 150 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lycksele kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 162 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 47 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lycksele kommun på plats 112 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Lycksele kommun på plats 140 av 290.
  • Lycksele kommun har 12 281 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 846 438 KSEK, vilket ger 476 KSEK per invånare och placerar Lycksele på plats 127 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lycksele kommun blir detta 380 036 KSEK och per invånare 31 KSEK, vilket placerar Lycksele på plats 162 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lycksele kommun har 1 493 128 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 168 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 70 720 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lycksele kommuns aktiebolag plats 145 av 290 vad gäller inbetald skatt.