Företag i Motala kommun (3 706 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Motala kommun ligger i Östergötlands län och här finns 5 192 företag verksamma varav 362 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Motala finns det 2 027 aktiebolag, 91 handelsbolag, 21 kommanditbolag och 2 025 enskilda firmor samt 1 028 övriga bolag.

  • I Motala kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 23 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 027 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 728 KSEK vilket är 55,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 362 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Motala kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 375 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 123 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Motala kommun på plats 266 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Motala kommun på plats 208 av 290.
  • Motala kommun har 43 498 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 050 100 KSEK, vilket ger 323 KSEK per invånare och placerar Motala på plats 216 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Motala kommun blir detta 1 264 736 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Motala på plats 180 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Motala kommun har 4 324 233 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 206 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 194 170 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Motala kommuns aktiebolag plats 199 av 290 vad gäller inbetald skatt.