Företag i Ockelbo kommun (1 181 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 1 224 företag verksamma varav 68 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ockelbo finns det 252 aktiebolag, 19 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 655 enskilda firmor samt 297 övriga bolag.

  • I Ockelbo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 252 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 206 KSEK vilket är 59,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 68 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ockelbo kommun är 11,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -17 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 279 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ockelbo kommun på plats 111 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Ockelbo kommun på plats 280 av 290.
  • Ockelbo kommun har 5 896 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 664 591 KSEK, vilket ger 282 KSEK per invånare och placerar Ockelbo på plats 255 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ockelbo kommun blir detta 92 270 KSEK och per invånare 16 KSEK, vilket placerar Ockelbo på plats 264 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ockelbo kommun har 514 862 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 223 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 18 938 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ockelbo kommuns aktiebolag plats 254 av 290 vad gäller inbetald skatt.