Företag i Ockelbo kommun (1 171 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 1 223 företag verksamma varav 68 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ockelbo finns det 250 aktiebolag, 22 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 648 enskilda firmor samt 302 övriga bolag.

  • I Ockelbo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 250 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 851 KSEK vilket är 60,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 68 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ockelbo kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -31 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 284 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ockelbo kommun på plats 145 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Ockelbo kommun på plats 31 av 290.
  • Ockelbo kommun har 5 896 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 555 262 KSEK, vilket ger 264 KSEK per invånare och placerar Ockelbo på plats 248 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ockelbo kommun blir detta 98 563 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Ockelbo på plats 256 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ockelbo kommun har 494 409 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 229 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 18 489 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ockelbo kommuns aktiebolag plats 259 av 290 vad gäller inbetald skatt.