Företag i Orsa kommun (1 563 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och här finns 1 627 företag verksamma varav 89 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Orsa finns det 339 aktiebolag, 19 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 997 enskilda firmor samt 267 övriga bolag.

  • I Orsa kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 339 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 426 KSEK vilket är 64,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 89 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Orsa kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -6 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 271 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Orsa kommun på plats 55 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Orsa kommun på plats 220 av 290.
  • Orsa kommun har 6 879 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 979 144 KSEK, vilket ger 288 KSEK per invånare och placerar Orsa på plats 249 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Orsa kommun blir detta 91 770 KSEK och per invånare 13 KSEK, vilket placerar Orsa på plats 273 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Orsa kommun har 688 401 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 204 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 26 496 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Orsa kommuns aktiebolag plats 230 av 290 vad gäller inbetald skatt.