Företag i Orsa kommun (1 552 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och här finns 1 613 företag verksamma varav 76 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Orsa finns det 330 aktiebolag, 20 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 985 enskilda firmor samt 273 övriga bolag.

  • I Orsa kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 330 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 931 KSEK vilket är 60,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 76 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Orsa kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 51 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 140 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Orsa kommun på plats 163 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Orsa kommun på plats 216 av 290.
  • Orsa kommun har 6 879 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 030 745 KSEK, vilket ger 295 KSEK per invånare och placerar Orsa på plats 225 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Orsa kommun blir detta 92 565 KSEK och per invånare 13 KSEK, vilket placerar Orsa på plats 271 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Orsa kommun har 863 016 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 159 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 19 267 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Orsa kommuns aktiebolag plats 270 av 290 vad gäller inbetald skatt.