Företag i Osby kommun (1 952 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Osby kommun ligger i Skåne län och här finns 2 178 företag verksamma varav 128 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Osby finns det 596 aktiebolag, 56 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 152 enskilda firmor samt 371 övriga bolag.

  • I Osby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 596 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 861 KSEK vilket är 22,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 128 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Osby kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 98 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 151 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Osby kommun på plats 211 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Osby kommun på plats 262 av 290.
  • Osby kommun har 13 162 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 581 694 KSEK, vilket ger 576 KSEK per invånare och placerar Osby på plats 108 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Osby kommun blir detta 508 932 KSEK och per invånare 39 KSEK, vilket placerar Osby på plats 114 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Osby kommun har 1 604 585 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 176 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 76 401 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Osby kommuns aktiebolag plats 156 av 290 vad gäller inbetald skatt.