Företag i Osby kommun (1 957 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Osby kommun ligger i Skåne län och här finns 2 176 företag verksamma varav 151 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Osby finns det 592 aktiebolag, 58 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 149 enskilda firmor samt 374 övriga bolag.

  • I Osby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 592 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 859 KSEK vilket är 26,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 151 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Osby kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 82 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 166 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Osby kommun på plats 144 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Osby kommun på plats 199 av 290.
  • Osby kommun har 13 162 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 635 397 KSEK, vilket ger 504 KSEK per invånare och placerar Osby på plats 115 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Osby kommun blir detta 465 303 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Osby på plats 137 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Osby kommun har 1 427 652 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 192 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 60 868 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Osby kommuns aktiebolag plats 193 av 290 vad gäller inbetald skatt.