Företag i Piteå kommun (6 994 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

H

J

K

L

N

P

R

S

Ä

Ö

Snabbfakta

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och här finns 7 112 företag verksamma varav 538 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Piteå finns det 2 253 aktiebolag, 65 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 3 610 enskilda firmor samt 1 167 övriga bolag.

  • I Piteå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 32 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 253 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 112 KSEK vilket är 7,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 19 konkurser skett men 538 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Piteå kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 262 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 168 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Piteå kommun på plats 78 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 19 st vilket räknat per invånare placerar Piteå kommun på plats 116 av 290.
  • Piteå kommun har 42 205 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 31 289 193 KSEK, vilket ger 741 KSEK per invånare och placerar Piteå på plats 56 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Piteå kommun blir detta 3 372 824 KSEK och per invånare 80 KSEK, vilket placerar Piteå på plats 34 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Piteå kommun har 7 398 948 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 94 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 916 266 KSEK i skatt, vilket ger 22 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Piteå kommuns aktiebolag plats 18 av 290 vad gäller inbetald skatt.