Företag i Piteå kommun (7 026 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

H

J

K

L

N

P

R

S

Ä

Ö

Snabbfakta

Piteå kommun ligger i Norrbottens län och här finns 7 168 företag verksamma varav 510 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Piteå finns det 2 342 aktiebolag, 59 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 3 583 enskilda firmor samt 1 167 övriga bolag.

  • I Piteå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 39 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 342 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 336 KSEK vilket är 8,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 510 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Piteå kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 226 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 195 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Piteå kommun på plats 81 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Piteå kommun på plats 199 av 290.
  • Piteå kommun har 42 205 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 40 123 018 KSEK, vilket ger 951 KSEK per invånare och placerar Piteå på plats 37 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Piteå kommun blir detta 5 302 322 KSEK och per invånare 126 KSEK, vilket placerar Piteå på plats 18 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Piteå kommun har 7 824 024 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 93 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 316 581 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Piteå kommuns aktiebolag plats 107 av 290 vad gäller inbetald skatt.