Företag i Rättviks kommun (2 617 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 934 företag verksamma varav 161 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Rättvik finns det 679 aktiebolag, 67 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 1 642 enskilda firmor samt 535 övriga bolag.

  • I Rättviks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 679 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 230 KSEK vilket är 41,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 161 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Rättviks kommun är 12,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 166 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 30 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Rättviks kommun på plats 29 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Rättviks kommun på plats 259 av 290.
  • Rättviks kommun har 10 814 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 260 712 KSEK, vilket ger 579 KSEK per invånare och placerar Rättvik på plats 90 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Rättviks kommun blir detta 491 747 KSEK och per invånare 45 KSEK, vilket placerar Rättvik på plats 99 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Rättviks kommun har 1 506 783 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 127 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 82 618 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Rättviks kommuns aktiebolag plats 98 av 290 vad gäller inbetald skatt.