Företag i Ragunda kommun (1 434 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ragunda kommun ligger i Jämtlands län och här finns 1 555 företag verksamma varav 74 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ragunda finns det 270 aktiebolag, 23 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 867 enskilda firmor samt 391 övriga bolag.

  • I Ragunda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 270 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 888 KSEK vilket är 38,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 74 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ragunda kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 87 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 50 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ragunda kommun på plats 43 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Ragunda kommun på plats 245 av 290.
  • Ragunda kommun har 5 464 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 722 054 KSEK, vilket ger 498 KSEK per invånare och placerar Ragunda på plats 136 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ragunda kommun blir detta 675 839 KSEK och per invånare 124 KSEK, vilket placerar Ragunda på plats 22 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ragunda kommun har 173 017 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 285 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 436 470 KSEK i skatt, vilket ger 80 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ragunda kommuns aktiebolag plats 2 av 290 vad gäller inbetald skatt.