Företag i Sala kommun (3 579 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sala kommun ligger i Västmanlands län och här finns 3 833 företag verksamma varav 215 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sala finns det 1 083 aktiebolag, 53 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 1 837 enskilda firmor samt 847 övriga bolag.

  • I Sala kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 083 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 495 KSEK vilket är 63,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 215 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sala kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 128 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 188 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sala kommun på plats 222 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Sala kommun på plats 190 av 290.
  • Sala kommun har 22 636 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 494 903 KSEK, vilket ger 287 KSEK per invånare och placerar Sala på plats 251 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sala kommun blir detta 522 513 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Sala på plats 216 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sala kommun har 2 093 118 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 214 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 89 917 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sala kommuns aktiebolag plats 224 av 290 vad gäller inbetald skatt.