Företag i Sala kommun (3 612 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Sala kommun ligger i Västmanlands län och här finns 3 847 företag verksamma varav 243 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Sala finns det 1 079 aktiebolag, 54 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 846 enskilda firmor samt 850 övriga bolag.

  • I Sala kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 079 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 427 KSEK vilket är 63,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 243 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Sala kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 243 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 83 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sala kommun på plats 171 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Sala kommun på plats 82 av 290.
  • Sala kommun har 22 636 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 227 985 KSEK, vilket ger 275 KSEK per invånare och placerar Sala på plats 242 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Sala kommun blir detta 513 550 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Sala på plats 213 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Sala kommun har 2 265 222 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 207 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 92 931 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Sala kommuns aktiebolag plats 224 av 290 vad gäller inbetald skatt.