Företag i Staffanstorps kommun (3 047 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och här finns 2 984 företag verksamma varav 238 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Staffanstorp finns det 1 379 aktiebolag, 69 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 106 enskilda firmor samt 412 övriga bolag.

  • I Staffanstorps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 379 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 336 KSEK vilket är 59,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 238 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Staffanstorps kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 109 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 213 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Staffanstorps kommun på plats 208 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Staffanstorps kommun på plats 116 av 290.
  • Staffanstorps kommun har 24 168 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 037 460 KSEK, vilket ger 374 KSEK per invånare och placerar Staffanstorp på plats 205 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Staffanstorps kommun blir detta 565 612 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Staffanstorp på plats 212 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Staffanstorps kommun har 4 428 903 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 94 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 114 625 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Staffanstorps kommuns aktiebolag plats 188 av 290 vad gäller inbetald skatt.