Företag i Staffanstorps kommun (2 999 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och här finns 2 917 företag verksamma varav 258 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Staffanstorp finns det 1 312 aktiebolag, 70 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 1 113 enskilda firmor samt 403 övriga bolag.

  • I Staffanstorps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 312 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 777 KSEK vilket är 55,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 258 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Staffanstorps kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 182 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 139 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Staffanstorps kommun på plats 180 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Staffanstorps kommun på plats 182 av 290.
  • Staffanstorps kommun har 24 168 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 795 520 KSEK, vilket ger 364 KSEK per invånare och placerar Staffanstorp på plats 191 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Staffanstorps kommun blir detta 443 094 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Staffanstorp på plats 245 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Staffanstorps kommun har 4 627 213 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 85 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 91 384 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Staffanstorps kommuns aktiebolag plats 237 av 290 vad gäller inbetald skatt.