Företag i Strängnäs kommun (5 556 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och här finns 5 878 företag verksamma varav 438 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Strängnäs finns det 2 609 aktiebolag, 100 handelsbolag, 32 kommanditbolag och 2 055 enskilda firmor samt 1 082 övriga bolag.

  • I Strängnäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 31 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 609 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 253 KSEK vilket är 65,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 438 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Strängnäs kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 306 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 126 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Strängnäs kommun på plats 63 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Strängnäs kommun på plats 208 av 290.
  • Strängnäs kommun har 34 937 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 688 084 KSEK, vilket ger 420 KSEK per invånare och placerar Strängnäs på plats 176 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Strängnäs kommun blir detta 1 011 735 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Strängnäs på plats 176 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Strängnäs kommun har 7 449 780 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 75 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 258 602 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Strängnäs kommuns aktiebolag plats 110 av 290 vad gäller inbetald skatt.