Företag i Strängnäs kommun (5 557 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Strängnäs kommun ligger i Södermanlands län och här finns 5 835 företag verksamma varav 480 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Strängnäs finns det 2 532 aktiebolag, 113 handelsbolag, 33 kommanditbolag och 2 072 enskilda firmor samt 1 085 övriga bolag.

  • I Strängnäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 532 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 806 KSEK vilket är 66,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 29 konkurser skett men 480 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Strängnäs kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 400 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 65 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Strängnäs kommun på plats 46 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 29 st vilket räknat per invånare placerar Strängnäs kommun på plats 14 av 290.
  • Strängnäs kommun har 34 937 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 913 077 KSEK, vilket ger 370 KSEK per invånare och placerar Strängnäs på plats 189 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Strängnäs kommun blir detta 1 203 166 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Strängnäs på plats 142 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Strängnäs kommun har 7 025 277 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 81 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 251 025 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Strängnäs kommuns aktiebolag plats 108 av 290 vad gäller inbetald skatt.