Företag i Svenljunga kommun (2 191 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 260 företag verksamma varav 135 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Svenljunga finns det 628 aktiebolag, 35 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 229 enskilda firmor samt 356 övriga bolag.

  • I Svenljunga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 628 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 137 KSEK vilket är 13,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 135 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Svenljunga kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 115 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 80 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Svenljunga kommun på plats 84 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Svenljunga kommun på plats 69 av 290.
  • Svenljunga kommun har 10 668 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 355 425 KSEK, vilket ger 783 KSEK per invånare och placerar Svenljunga på plats 50 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Svenljunga kommun blir detta 1 032 534 KSEK och per invånare 97 KSEK, vilket placerar Svenljunga på plats 25 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Svenljunga kommun har 2 348 302 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 72 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 159 464 KSEK i skatt, vilket ger 15 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Svenljunga kommuns aktiebolag plats 33 av 290 vad gäller inbetald skatt.