Företag i Svenljunga kommun (2 216 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Svenljunga kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 289 företag verksamma varav 137 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Svenljunga finns det 643 aktiebolag, 37 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 1 232 enskilda firmor samt 365 övriga bolag.

  • I Svenljunga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 643 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 436 KSEK vilket är 19,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 137 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Svenljunga kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 95 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 125 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Svenljunga kommun på plats 61 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Svenljunga kommun på plats 226 av 290.
  • Svenljunga kommun har 10 668 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 459 223 KSEK, vilket ger 793 KSEK per invånare och placerar Svenljunga på plats 61 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Svenljunga kommun blir detta 783 943 KSEK och per invånare 73 KSEK, vilket placerar Svenljunga på plats 42 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Svenljunga kommun har 2 443 246 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 68 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 152 085 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Svenljunga kommuns aktiebolag plats 36 av 290 vad gäller inbetald skatt.