Företag i Täby kommun (12 557 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

T

Snabbfakta

Täby kommun ligger i Stockholms län och här finns 11 838 företag verksamma varav 1 035 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Täby finns det 6 868 aktiebolag, 317 handelsbolag, 93 kommanditbolag och 3 639 enskilda firmor samt 921 övriga bolag.

  • I Täby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 73 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 6 868 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 198 KSEK vilket är 64,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 35 konkurser skett men 1 035 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Täby kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 846 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 56 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Täby kommun på plats 34 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 35 st vilket räknat per invånare placerar Täby kommun på plats 96 av 290.
  • Täby kommun har 70 315 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 37 168 925 KSEK, vilket ger 529 KSEK per invånare och placerar Täby på plats 104 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Täby kommun blir detta 4 075 971 KSEK och per invånare 58 KSEK, vilket placerar Täby på plats 62 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Täby kommun har 8 891 659 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 158 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 3 338 177 KSEK i skatt, vilket ger 47 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Täby kommuns aktiebolag plats 4 av 290 vad gäller inbetald skatt.