Företag i Täby kommun (12 451 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

T

Snabbfakta

Täby kommun ligger i Stockholms län och här finns 11 874 företag verksamma varav 988 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Täby finns det 7 010 aktiebolag, 290 handelsbolag, 84 kommanditbolag och 3 577 enskilda firmor samt 913 övriga bolag.

  • I Täby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 73 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 010 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 597 KSEK vilket är 63,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 35 konkurser skett men 988 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Täby kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 700 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 107 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Täby kommun på plats 32 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 35 st vilket räknat per invånare placerar Täby kommun på plats 115 av 290.
  • Täby kommun har 70 315 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 41 584 553 KSEK, vilket ger 591 KSEK per invånare och placerar Täby på plats 105 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Täby kommun blir detta 4 277 464 KSEK och per invånare 61 KSEK, vilket placerar Täby på plats 63 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Täby kommun har 8 904 362 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 163 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 862 607 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Täby kommuns aktiebolag plats 48 av 290 vad gäller inbetald skatt.