Företag i Tibro kommun (1 428 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 472 företag verksamma varav 119 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tibro finns det 484 aktiebolag, 24 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 706 enskilda firmor samt 253 övriga bolag.

  • I Tibro kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 484 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 20 040 KSEK vilket är 15,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 119 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tibro kommun är 11,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 143 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 52 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tibro kommun på plats 175 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Tibro kommun på plats 79 av 290.
  • Tibro kommun har 11 118 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 697 247 KSEK, vilket ger 782 KSEK per invånare och placerar Tibro på plats 51 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tibro kommun blir detta 553 917 KSEK och per invånare 50 KSEK, vilket placerar Tibro på plats 79 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tibro kommun har 1 040 273 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 219 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 109 853 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tibro kommuns aktiebolag plats 65 av 290 vad gäller inbetald skatt.