Företag i Tibro kommun (1 430 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 476 företag verksamma varav 112 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Tibro finns det 497 aktiebolag, 24 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 692 enskilda firmor samt 258 övriga bolag.

  • I Tibro kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 497 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 955 KSEK vilket är 0,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 112 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Tibro kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 102 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 118 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Tibro kommun på plats 194 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Tibro kommun på plats 3 av 290.
  • Tibro kommun har 11 118 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 169 304 KSEK, vilket ger 735 KSEK per invånare och placerar Tibro på plats 75 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Tibro kommun blir detta 283 333 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Tibro på plats 199 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Tibro kommun har 1 082 070 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 210 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 66 491 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Tibro kommuns aktiebolag plats 148 av 290 vad gäller inbetald skatt.