Företag i Torsby kommun (3 299 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Torsby kommun ligger i Värmlands län och här finns 3 630 företag verksamma varav 204 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Torsby finns det 667 aktiebolag, 29 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 2 142 enskilda firmor samt 785 övriga bolag.

  • I Torsby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 667 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 901 KSEK vilket är 42,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 204 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Torsby kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 93 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 139 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Torsby kommun på plats 12 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Torsby kommun på plats 186 av 290.
  • Torsby kommun har 11 876 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 049 624 KSEK, vilket ger 509 KSEK per invånare och placerar Torsby på plats 119 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Torsby kommun blir detta 829 218 KSEK och per invånare 70 KSEK, vilket placerar Torsby på plats 47 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Torsby kommun har 949 978 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 230 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 78 109 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Torsby kommuns aktiebolag plats 121 av 290 vad gäller inbetald skatt.