Företag i Vansbro kommun (1 529 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vansbro kommun ligger i Dalarnas län och här finns 1 685 företag verksamma varav 83 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vansbro finns det 355 aktiebolag, 10 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 958 enskilda firmor samt 357 övriga bolag.

  • I Vansbro kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 355 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 621 KSEK vilket är 7,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 83 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vansbro kommun är 12,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 37 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 194 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vansbro kommun på plats 75 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Vansbro kommun på plats 217 av 290.
  • Vansbro kommun har 6 810 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 401 836 KSEK, vilket ger 793 KSEK per invånare och placerar Vansbro på plats 61 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vansbro kommun blir detta 548 308 KSEK och per invånare 81 KSEK, vilket placerar Vansbro på plats 34 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vansbro kommun har 383 906 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 260 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 82 252 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vansbro kommuns aktiebolag plats 50 av 290 vad gäller inbetald skatt.