Företag i Vara kommun (3 143 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 613 företag verksamma varav 210 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vara finns det 936 aktiebolag, 84 handelsbolag, 55 kommanditbolag och 1 900 enskilda firmor samt 638 övriga bolag.

  • I Vara kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 20 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 936 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 101 KSEK vilket är 19,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 210 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vara kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 371 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 12 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vara kommun på plats 67 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Vara kommun på plats 233 av 290.
  • Vara kommun har 15 954 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 675 383 KSEK, vilket ger 732 KSEK per invånare och placerar Vara på plats 60 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vara kommun blir detta 1 000 286 KSEK och per invånare 63 KSEK, vilket placerar Vara på plats 56 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vara kommun har 2 746 785 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 96 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 181 685 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vara kommuns aktiebolag plats 53 av 290 vad gäller inbetald skatt.