Företag i Vara kommun (3 111 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vara kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 3 613 företag verksamma varav 208 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vara finns det 964 aktiebolag, 79 handelsbolag, 54 kommanditbolag och 1 874 enskilda firmor samt 642 övriga bolag.

  • I Vara kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 22 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 964 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 451 KSEK vilket är 19,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 208 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vara kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 166 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 97 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vara kommun på plats 48 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Vara kommun på plats 145 av 290.
  • Vara kommun har 15 954 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 687 937 KSEK, vilket ger 795 KSEK per invånare och placerar Vara på plats 60 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vara kommun blir detta 1 050 559 KSEK och per invånare 66 KSEK, vilket placerar Vara på plats 51 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vara kommun har 3 017 934 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 90 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 191 222 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vara kommuns aktiebolag plats 52 av 290 vad gäller inbetald skatt.