Företag i Vimmerby kommun (2 803 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 934 företag verksamma varav 145 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vimmerby finns det 800 aktiebolag, 71 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 1 519 enskilda firmor samt 527 övriga bolag.

  • I Vimmerby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 800 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 552 KSEK vilket är 29,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 145 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vimmerby kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 172 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 89 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vimmerby kommun på plats 241 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Vimmerby kommun på plats 145 av 290.
  • Vimmerby kommun har 15 722 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 326 010 KSEK, vilket ger 593 KSEK per invånare och placerar Vimmerby på plats 102 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vimmerby kommun blir detta 564 098 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Vimmerby på plats 135 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vimmerby kommun har 3 386 454 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 74 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 102 516 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vimmerby kommuns aktiebolag plats 125 av 290 vad gäller inbetald skatt.