Företag i Vimmerby kommun (2 839 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 957 företag verksamma varav 167 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vimmerby finns det 804 aktiebolag, 82 handelsbolag, 19 kommanditbolag och 1 515 enskilda firmor samt 537 övriga bolag.

  • I Vimmerby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 804 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 275 KSEK vilket är 35,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 167 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vimmerby kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 144 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 109 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vimmerby kommun på plats 187 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Vimmerby kommun på plats 192 av 290.
  • Vimmerby kommun har 15 722 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 095 184 KSEK, vilket ger 515 KSEK per invånare och placerar Vimmerby på plats 112 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vimmerby kommun blir detta 608 559 KSEK och per invånare 39 KSEK, vilket placerar Vimmerby på plats 121 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vimmerby kommun har 3 161 699 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 80 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 92 486 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vimmerby kommuns aktiebolag plats 141 av 290 vad gäller inbetald skatt.