Ratsit mot börsen (Nodeus)

– Du kan teckna aktier och vara med på resan!

Jag heter Anders Johansson och startade Ratsit för 13 år sedan. Ratsit ingår numera i Nodeus Group AB som planeras noteras på börsen under 2020. Nodeus står nu inför ett förvärv och för att finansiera detta samt snabba på processen för notering så genomförs nu en emission om 16 275 000 kr. Nodeus Group AB är ett publikt aktiebolag samt har över 200 aktieägare vilket är två av förutsättningarna för att få notera sig vilket siktet är inställt på.

Du erbjuds att delta i emissionen och jag hoppas du finner erbjudandet intressant. Jag själv kommer teckna mig för 50 aktier (232 500 kr) trots att jag redan äger många aktier i Nodeus. Välkommen att bli delägare i Ratsit (Nodeus) ihop med mig samt 324 andra förväntansfulla aktieägare. 

Anders Johansson

Eftersom du är användare till Ratsit vore det kul för mig personligen om du väljer att vara med på resan.

Jag ska göra mitt bästa för att Nodeus skall bli framgångsrikt inom det jag driver och kan påverka.

Ratsit.se passerade 1 miljon unika besökare per vecka under våren 2019. Det gör Ratsit till en av Sveriges största webbplatser och det har du som användare varit med och bidragit till, tack!

Nedan har jag skrivit ihop en enkel sammanfattning som är min egen beskrivning av Nodeus och framtiden. Bolagets material om emissionen bifogas och innehållet i det har företräde framför det som beskrivs i min sammanfattning. Tveka inte att höra av dig med dina frågor. 

Längst ner på denna sida finns teckningssedel, memorandum, företagspresentation mm

 

Med vänlig hälsning

Anders Johansson

VD och grundare Ratsit AB
Styrelseledamot Nodeus Group AB
[email protected], 0707-776509

 

Teckningsanmälan skall ha inkommit senast 2019-12-09


Frågor och svar

Vad är Nodeus Group AB?

Nodeus är en informationskoncern inom person- och företagsdata. Det är en databasaffär där informationen skall paketeras i olika produkter och tjänster som säljs under olika varumärken/dotterbolag som exempelvis Ratsit.se, Kompass, IDM, Mednode, Checkbiz, Kreditupplysning.se med flera. Omsättningen 2019 beräknas hamna på drygt 80 mkr ett positivt resultat innan avskrivningar. Nodeus är under uppbyggnad där fokus fram till idag har varit att bygga upp och säkra innehåll och ta fram produkter och tjänster framför egen lönsamhet.

Varför emission och vad kostar det att vara med?

Nodeus skall ta in 16 275 000 kr för att genomföra ett bolagsförvärv. Bolaget som skall förvärvas omsätter ca 25 mkr och är lönsamt. Nodeus innehar en del av den data som det förvärvade bolaget använder sig av vilket ger stora framtida besparingseffekter. Minsta andel att teckna är 9 300 kr (2 aktier). Avsikten är att notera Nodeus snarast om förutsättningarna är rätta, helst under 2020.

Skall jag gå med i emissionen?

Jag (Anders) ansöker om att få teckna 50 aktier i denna emission á 4 650 kr = 232 500 kr. Via olika bolag äger jag idag ca 850 aktier i Nodeus Group samt 9,9% i Ratsit AB. Jag bedömer att Nodeus har kontroll på nuläget samt hur framtiden kommer att utvecklas och är därför beredda att satsa mer pengar. Oavsett hur jag bedömer affärsläget så tänk på att det alltid finns en risk med att investera i aktier och att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat. Jag har ägarintressen och är avlönad av Nodeus group. Min teckningsanmälan via Ratcoin AB finns bifogad.

Vem är huvudman/huvudägare?

Lars Save, 65 år. Lars startade informationskoncernen Bisnode 1989 och drev koncernen fram till år 2008. Bolaget gick från 0 kr till 4 miljarder kr i omsättning med en vinst på 700 miljoner kr och fanns representerade i 18 länder. Nodeus Group är samma typ av bolag som Bisnode och verkar inom samma marknad så Lars har en unik kompetens inom området. Lars har även startat IT företaget Addnode som idag omsätter 3 miljarder kr med hög lönsamhet och är noterat på börsen. Utöver detta har Lars startat, köpt, sålt och drivit mängder av företag genom åren. Lars är en doldis sett till vad han har åstadkommit genom åren. En del saker har varit mindre framgångsrika än andra men så blir det när man gör många olika saker. Nodeus är Lars sista projekt och är viktigt för honom och hans familj. Lars garanterar via huvudägaren i Nodeus som är Alfanode AB 30% av emissionen (4 882 500 kr).

Vilka äger aktier i Nodeus?

Det finns idag, innan emissionen, ca 325 ägare. De flesta anställda i koncernen äger aktier i Nodeus och bland övriga ägare återfinns leverantörer och kunder samt vänner och släktingar till oss som arbetar inom Nodeus. Det finns således ett stort ekonomiskt intresse och även en ansvarskänsla för oss som arbetar inom Nodeus att utfallet för bolaget skall bli så bra som möjligt. 

Affärsmodell

Nyckeln till ett lönsamt Nodeus är att öka intäkterna, detta då det ger en bra skaleffekt eftersom bolaget har stor andel fasta kostnader i produktionsledet– sådana som inte ökar något nämnvärt ju mer man säljer. Bolaget har passerat brytpunkten där intäkterna överstiger kostnaderna och är nu lönsamt. Kan Nodeus öka intäkterna nu så kommer bolaget att börja visa bättre vinster och då det är en databasaffär med skalning så torde vinsterna öka procentuellt ju mer bolaget omsätter. Det är så som Nodeus tänker och agerar i de investeringsbeslut som tas. Affärsmodellen lämpar sig väl för förvärvsdriven tillväxt då man förvärvar bolag som köper in den data som vi själva sitter på. Vi kan då ta bort den datakostnaden och addera omsättningen till vår totala affär. Vi kan därmed göra en bra kalkyl på förvärvet och därför är förvärv en del av affärsmodellen framåt.

Vad är de ekonomiska målen?

På kort sikt ska Nodeus omsätta 100 mkr med en vinst om 10 mkr (10%). På lite längre sikt är målbilden 500 mkr i omsättning och en väsentligt högre vinstmarginal än 10%. Om vi lyckas med detta så kommer det bli en fantastisk investering. Men för att vara tydlig så finns inga garantier för att så kommer ske.

Så här gör du för att teckna aktier

Läs igenom det material som bifogas och vid intresse fyll i teckningsanmälan och skicka in den enligt de instruktioner som anges. Teckningssedlar skall ha inkommit innan 2019-12-09. Minsta post är 2 aktier á 4650 kr per teckningssedel. Det finns ingen garanti att bli tilldelad aktier men det är en fördel att vara "först på bollen" och var därför ute tidigt med din anmälan. Teckningssedel hittar du längst ner på denna sida.

Teckna aktier och erhåll 1 år med Ratsit Plus helt gratis

När du tecknar aktier i Nodeus i denna emission får du Ratsit Plus kostnadsfritt under 12 månader (värde 588 kr). Vill du erhålla Ratsit Plus är det dock viktigt att du använder dig av teckningsanmälan som du laddar ner på denna sida. Den anger 12 månader gratis Ratsit Plus i sidfoten. Med Ratsit Plus kan du kolla löner helt anonymt direkt på skärmen på 120 personer under ett år, samt mycket annat.

Har du frågor så kontakta mig gärna. Du kan även besöka nodeus.se

Anders Johansson

VD och grundare Ratsit AB
Styrelseledamot Nodeus Group AB
[email protected], 0707-776509

Dokument att ladda ner

Teckningsanmälan Nodeus.pdf

Memorandum Nodeus.pdf

Företagspresentation Nodeus.pdf

Anders teckning 50 aktier Nodeus.pdf

Kopia på denna sida.pdf

 

Teckningsanmälan skall ha inkommit senast den 2019-12-09