Lista över svenska politiker - Adresser och telefonnummer

Ordet "Politik" är ursprungligen grekiskt och betyder "statskonst", och Aristoteles ansåg att politik var samhällets gemensamma strävan efter "ett gott liv". Och trots att alla inte nödvändigtvis är intresserade av politik känner de flesta ändå till några av våra större svenska politiker. För nog klingar Olof Palme, Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt bekant?

Sveriges första riksdag brukar anses vara Arboga riksmöte år 1435, och vi införde allmän rösträtt 1918. Det var dock inte förrän 1921 som det första valet hölls med denna utökade rösträtt.

Och visste du förresten att Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, idag Socialdemokraterna, satt som regeringsparti från 1932 ända fram till 1976? Ett så långvarigt styre är hittills unikt i västvärlden.

Här hittar du mer information om de olika partierna och listor över aktiva politiker.

 

Vad tjänar personerna i listan?

Genom Lönekollen kan du, helt anonymt, se lön, inkomst och anmärkningar. Klicka på personen du är intresserad av och köp Lönekollen.

Vad tjänar personerna i listan?

Genom Lönekollen kan du, helt anonymt, se lön, inkomst och anmärkningar. Klicka på personen du är intresserad av och köp Lönekollen.

Moderaterna 

Moderaterna (M) bildades den 17 oktober 1904 på restaurang Runan i Stockholm. Partiet var då konservativt och nationalistiskt, men där liberala och internationalistiska idéer tagit alltmer plats. Deras ideologi kan därmed beskrivas som konservativ samhällssyn med liberala idéer.

 

Partiets olika namnbyten 

Partiet har genom åren bytt namn några gånger. När partiet bildades kallade de sig för Allmänna Valmansförbundet, som sedan blev Högerns Riksorganisation år 1938. Partiet bytte återigen namn år 1952 till Högerpartiet, och det var inte för ens 1969 som de fick namnet Moderata Samlingspartiet, även kallat Moderaterna.

 

Moderaternas senaste framgångar

2004 bildade Moderaterna tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna den borgerliga koalitionen Alliansen. I valet 2006 segrade Alliansen och fick därmed majoritet. Fredrik Reinfeldt, som då var Moderaternas partiledare, blev Sveriges nya statsminister. Alliansen blev omvald 2010, men fick denna gång inte majoritet och man samarbetade då mer med oppositionspartierna. 

 

Några partiledare genom åren

Ulf Kristensson är idag partiets ledare efter att ha tagit över som partiledare den 1 oktober 2017 efter Anna Kinberg Batra, som då hade varit partiets första kvinnliga partiledare. Bland de tidigare partiledarna känner du kanske till Carl Bildt som också var Sveriges statsminister 1991-1994. Reinfeldt var partiets ledare från 2003, men när de rödgröna blev valda 2014, avgick Reinfeldt som partiledare.

 

Lista över aktiva politiker i Moderaterna  

 

 

 

 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraternas (S) historia börjar över 100 år tillbaka, närmare bestämt 1889. Partiets ursprung och främsta politiska gren är den socialistiska arbetarrörelsen. När allt började drev partiet frågan kring allmän rösträtt och åtta timmars arbetsdag, vilket var något som fick stort genomslag bland arbetarna. Om man ser till antalet medlemmar och valresultat så är Socialdemokraterna idag Sveriges största parti.

 

Kort om Socialdemokraternas ideologi

Deras ideologi är demokratisk socialism. Viktiga värden för socialdemokrater är demokrati, jämlikhet, solidaritet, internationalism och folkstyre. Målet är ett samhälle där alla människor får tillgång till likvärdiga möjligheter, och socialpolitiken i Sverige har präglats av hur man successivt gått från ett klass- och fattigsamhälle till ett mer välfärdssamhälle.

 

Några partiledare genom åren

Stefan Löfvén är som du säkert vet partiets nuvarande partiledare. Han efterträdde den 27 januari 2012 Håkan Juholt, som i sin tur efterträdde Mona Sahlin. Sahlin hade då varit partiets första kvinnliga partiledare. Andra tidigare partiledare är bland andra Olof Palme och Göran Persson, som både även varit statsminister i Sverige.

 

Lista över aktiva politiker i Socialdemokraterna

 

 

Centerpartiet 

Centerpartiet (C), eller Centern, är ett av våra äldsta partier. Deras historia tar oss tillbaka till 1910, och till en början kallade de sig för Bondeförbundet. Namnet speglar deras ursprung som just finns hos bönder som kämpade för sin frihet. Partiet var, precis som idag, ett parti för småföretagarna. Deras mål var att driva människors rätt till frihet, trygghet och utvecklingsmöjlighet.

 

Centerpartiets politik idag

Idag drivs Centerpartiets politik av frågor kring främst arbete, företagande, decentralisering och landsbygd, samt välfärd och miljö, och partiet har under sin livstid arbetat mycket för hållbara lösningar. De var exempelvis det första partiet som tog fram ett riktigt miljöprogram.

 

Kort om partiets framgångar

Partiet har varierat i popularitet men var under 1970-talet det ledande borgerliga partiet. Partiets ledare vid den tiden, Thorbjörn Fälldin, var även Sveriges första borgerliga statsminister åren 1976-1982. Inför valet 2006 ingick Centerpartiet i Alliansen tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, där man sedan blev en del av Fredrik Reinfeldts regering.

 

Kvinnliga partiledare genom åren

Visste du att Centerpartiet är det första riksdagspartiet med en kvinnlig partiledare? Karin Söder skrev svensk historia när hon blev invald tillförordnad partiledare 1985. Och hon har inte varit den enda kvinnliga partiledaren. Idag leds partiet av Annie Lööf som valdes in på partistämman i Åre 2011. Hon efterträdde då Maud Olofsson.

 

Lista över aktiva politiker i Centerpartiet

 

 

Liberalerna 

Liberalerna (L) bildades år 1934 som en följd av kampen för lika rösträtt för män och kvinnor. Då kallade de sig för Folkpartiet och var en sammanslagning av Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet. 1990 blev man Folkpartiet Liberalerna, för att sedan 2015 byta namn till endast Liberalerna som vi känner dem idag.

 

Vad tror liberalerna på?

Liberalismen kommer från latinets LIBER och betyder fri. Att varje människa ska vara fri att forma sitt liv har varit grunden i den liberala politiken.

Liberalerna är ett socialliberalt parti. Att vara socialliberal innebär att man vill hävda individens frihet där alla i ett samhälle ska ha samma möjligheter och rättigheter. Staten ska, enligt socialliberaler, se till att alla har tillgång till utbildning, sjukvård samt arbete och försörjning. 

 

Samarbetet med andra partier

Sedan 2004 ingår Liberalerna tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet i den borgerliga koalitionen Alliansen. Jan Björklund blev 2007 partiets nya ledare, då han efterträdde tidigare partiledare Lars Leijonborg. Under Fredrik Reinfeldts regering blev han utnämnd utbildningsminister, och var även en period vice statsminister.

 

Vad betyder Liberalernas symbol?

Som många andra partier så föreställer Liberalernas symbol en blomma. En blåklint, närmare bestämt. Och varför just en blåklint? Det var nämligen en symbol för rösträttsrörelsen och blev därmed partiets märke.

 

Lista över aktiva politiker i Liberalerna

 

 

Miljöpartiet 

Den 20 september 1981 i Örebro bildades Miljöpartiet (MP), som en följd av att miljöfrågorna i slutet av 1970-talet hade börjat ta en allt större plats i den offentliga debatten. Folkomröstningen om kärnkraft, som ägde rum 1980 var en viktig milstolpe för miljörörelsen. Per Garthon skrev strax efter röstningen en artikel i Dagens Nyheter och uttryckte sin idé om ett nytt parti. Han var sedan en av initiativtagarna till att Miljöpartiet faktiskt blev till.

 

Den gröna ideologin

Miljöpartiet driver sin politik utifrån den gröna ideologin. Ideologin är nära förknippad med miljörörelsen, fredsrörelsen, djurrättsrörelsen och feminismen. Miljöpolitik såväl som klimatpolitik är ett par av de viktiga områden som partiet driver. Målet är att värna om natur och den biologiska mångfalden, satsa mer på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter, och grön ekonomi, samt att Sverige ska vara fossilfritt.

 

Kort om Miljöpartiets utveckling

1988 röstades Miljöpartiet in i riksdagen. Det var lite av en historisk natt då det var första gången på sjuttio år om ett nytt parti tog sig in i riksdagen. Inför valet 2010 stärkte man samarbetet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. De kallade sig för de rödgröna och målet var att bilda en rödgrön koalitionsregering. Valet 2014 blev Miljöpartiets nästa stora val då man blev en del av Stefan Löfvéns regering.

 

Därför har Miljöpartiet två språkrör

Till skillnad från flera av de andra partierna så har inte Miljöpartiet någon partiledare. Istället har man två språkrör, en man och en kvinna. Ambitionen är att skapa ett jämställt ledarskap. Partiets två språkrör är idag Isabella Lövin och Per Bolund.

 

 

 

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna (SD) startades 1988 i Stockholm. Några av partiets grundare har tidigare varit engagerade i högerextrema och främlingsfientliga partier som Framstegspartiet och Sverigepartiet. SD har även haft kopplingar till bland annat nationalsocialistisk front och VAM (Vitt ariskt motstånd).

 

Kort om Sverigedemokraternas ideologi och politik

Partiet anser sig själva som ett socialkonservativt parti med en grundsyn som är nationalistisk. Själva uttrycker de en oro för att Sverige är på väg i fel riktning. Enligt dem så ska svenskheten och de svenska traditionerna värnas om. En av deras mest omtalade frågor är invandringspolitiken, där de menar på att Sverige ska hjälpa människor på plats och de vill att asylmottagandet stoppas.

Välfärden är även den en viktig fråga för SD. Enligt dem ska välfärden prioritera svenska medborgare och att sjukvården ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomi, och där vårdpersonal har en bättre arbetsmiljö.

 

När SD tog sig in i riksdagen

År 2005 blev Jimmie Åkesson partiets nya partiledare. 2010 tog han partiet för första gången in i riksdagen med 5,7 %. Sedan vid valet 2014 så var SD Sveriges tredje största parti med 13 % av rösterna.

Trots framgångarna har de också mötts av en del motgångar. Exempelvis så har övriga riksdagspartier hittills aktivt valt att inte samarbeta med SD och de står därför som ett eget parti utanför blockpolitik och koalitioner.

 

Lista över aktiva politiker i Sverigedemokraterna

 

 

Feministiskt Initiativ

Feministiskt Initiativ (FI) startades 2005 av bland andra Vänsterpartiets tidigare partiledare Gudrun Schyman. Farida al-Abani är FI:s nuvarande partiledare tillsammans med Gita Nabavi.

 

Feministiskt Initiativs ideologi och vision

Partiet utgår från en feministisk ideologi och startades med visionen om ett samhälle som ser och omfamnar alla. Så som FI själva uttrycker det handlar demokrati om jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering.

 

Uppmärksamhet och framgångar

FI fick mycket uppmärksamhet redan från start. Det visade sig bland annat i opinionsundersökningar där de fick hela 7 %. Väl i riksdagsvalet 2014 klarade partiet inte spärren men fick ändå 3,1 %. I Europaparlamentsvalet samma år fick Feministiskt Initiativ 5,49 % och blev därmed det första partiet med feministisk ideologi i EU-parlamentet.

Partiet blev också uppmärksammade under almedalsveckan 2010, där de lät 100 000 svenska kronor i hundralappar brinna upp. Pengarna bars ut i en plastpåse och lades sedan på en glödande grill för att sedan förkolna bort. Syftet från FI var att uppmärksamma de löneskillnader vi har mellan män och kvinnor, samt den jämställdhetsfond som partiet då ville införa. Pengarna kom från reklambyrån Studio Total som ville vara med och driva frågan.

 

Kändisar som ställt sig bakom Feministiskt Initiativ

Många har ställt sig bakom FI, och partiet har även fått flera donationer från olika kändisar. Benny Andersson, The Knife och Jane Fonda är några exempel på personer som donerat pengar i förmån för FI:s valkampanjer. Inför valet 2014 släppte partiet en valskiva, F!. På skivan medverkar 65 artister så som Nina Persson, Robyn, Familjen och Sarah Dawn Finer för att nämna några.

 

Lista över aktiva politiker i Feministiskt Initiativ

 

 Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har genom åren haft många färgstarka partiledare som Lars Werner, Gudrun Schyman, Lars Ohly, Jonas Sjöstedt och nu senast Nooshi Dadgostar

 

Vänsterpartiets ideologi och vision

Vänsterpartiet startades 1917 och är ett socialistiskt, feministiskt och grönt parti. Vänsterpartiets mål är att skapa ett samhälle som är grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet och därav få ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle. För att nå sina mål anser Vänsterpartiet att de som har makt och stora förmögenheter bör dela med sig och stå tillbaka. 

 

Vänsterpartiets namn genom tiderna

Vänsterpartiet har ändrat namn ett antal gånger de senaste hundra åren. Från starten 1917 fick partiet namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Fyra år senare 1921 ändrade man namn till  Sveriges Kommunistiska Parti. Nästan gång det blev aktuellt att ändra namn var 1967 och då till Vänsterpartiet Kommunisterna. 1990 tog man så bort Kommunisterna i namnet och numera heter partiet Vänsterpartiet.

 

Lista över aktiva politiker i Vänsterpartiet

 

 


Du kanske även är intresserad av