Vad är en c/o adress?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är c/o adress?

C/o är en förkortning av det engelska uttrycket "care of" och används i betydelsen av att någon tar hand om eller har ansvar för posten som kommer.

 

Förmedla post

En c/o adress skall alltid användas när en person skall ta hand om och förmedla posten till en annan person. Den förmedlande mottagaren, det vill säga den persons namn som står efter c/o i adressen (c/o Lars Larsson),  är den som har ansvaret för att posten ska levereras och hanteras på ett sådant sätt att den når adressaten, i detta fall Lars Larsson.

 

Man skall alltså inte använda c/o i adressen om man är inneboende eller hyr i andra hand utan istället sätta sitt namn på dörren. Det finns risk att posten inte kommer fram om till exempel den som hyr lägenheten i första hand har sin post eftersänd. 

 

Ekonomisk förvaltare

En c/o adress används ofta om man har ekonomisk förvaltare (god man) utsedd då all post skall skickas till förvaltaren och inte till den person som har en ekonomisk förvaltare utsedd. 

 

Exempel på c/o adress

 

Huvudmannens namn
c/o Godmans namn
Storgatan 33
123 45 Storstaden

 

C/o adress till dödsbo

När det gäller dödsbo skall man adressera post till dödsbo så här: 

 

Dödsbo för (namn på den avlidne)
c/o Ditt namn
Din gatuadress
Postnummer Stad

 

Läs mer om adresser på Ratsit A-Ö.

 

Läs mer om c/o-adress på Post och Telestyrelsens hemsida och på Adressändrings hemsida. 

 

Lär dig mer om