Drivmedel i Sverige: lågt antal laddbara bilar bland privatägarna

Publicerad: 2018-11-01
Uppdaterad: 2021-01-29

Vilka drivmedel hittar vi i de privatägda personbilarna runt om i landet? Statistik som Ratsit tagit fram visar att bensin och diesel klart dominerar, medan laddbara bilar inte etablerat sig i de svenska hemmen.

I artikeln kan du läsa om: 

Försvinnande lågt antal elbilar

Elbilar är ett hett ämne som det pratas allt mer om. Biltillverkare satsar på mer eldrivna bilar, och nya riktlinjer har drivits igenom både på Europanivå och i landet för att främja bilar med låg miljöpåverkan. Exempel på det är krav på laddstolpar vid flerbostadshus och den nya fordonsskatten bonus malus. Men än så länge verkar inte den rena elbilen hittat ett hem hos privatägarna i Sverige.

Elbilsstatistik.se, en intresseorganisation för elkraftbranschen i Sverige, presenterar data på antalet elbilar som rullar på vägarna i landet. Där kan vi se att antalet idag är 14 064 elbilar. Elbilsstatistik.se hämtar sin data från Transportstyrelsen, och siffrorna omfattar personbilar ägda av både privatpersoner och företag. I ny data framtagen av Ratsit kan vi dock se att endast 5 300 av dessa bilar är privatägda.

- Vår statistik visar att en dryg tredjedel av elbilarna är privatägda. Det tyder på att elbilen främst etablerat sig bland företagen än hos privatpersoner, säger Anders Johansson på Ratsit.

Då Ratsit nu kan redovisa fordon och drivmedel i personrapporter, har vi sammanställt statistik om vilka drivmedel som används i Sverige. Statistiken inkluderar endast bilar som ägs av privatpersoner. När vi sedan bryter ner dessa siffror på kommunnivå får vi en tydlig bild av var i landet som elbilen fått störst fäste. Läs mer om datan som presenteras i artikeln här.

Det finns endast
5 300
privatägda elbilar i hela Sverige. De flesta återfinns i större städer och mer tätbebyggda områden.
25 kommuner har
0
privatägda elbilar. De ligger främst i centrala och norra delen av Sverige.
I Danderyd drivs
0,58%
av de privatägda bilarna helt på el vilket är högst andel bland Sveriges kommuner.

25 kommuner i Sverige har ingen elbil

Flest elbilar återfinns i större städer och tätbebyggelse. De fem kommuner som har störst andel elbilar är Danderyd, Ekerö, Vaxholm, Lidingö och Sollentuna. Även om de toppar listan så har ingen av kommunerna en andel som överskrider 1 procent. Danderyd har störst andel på 0,58 procent.

Var i landet hittar vi lägst antal elbilar? Enligt vår statistik så har 25 kommuner i Sverige inte någon elbil alls, och 176 kommuner har endast 10 eller färre. Kommunerna är något spridda över landet, men de flesta ligger i centrala och norra delarna av Sverige, så som Dalarna, Västerbotten och Norrbotten. Samtliga är något mindre, med mindre befolkning.

 

Drivmedel och bilberoendet i Sverige

Bensin och diesel är de drivmedel som dominerar. Tillsammans utgör de en andel på 94 procent sett till samtliga privatägda personbilar som presenteras i vår statistik. De laddbara bilarna är underrepresenterade.

Nedan listar vi de kommuner som toppar listan och de som ligger längst ned på listan för respektive drivmedel.

Bensin är vanligast

Bensin är det mest förekommande drivmedlet med en andel på 67 procent av de privatägda personbilarna i Sverige. Samtliga kommuner innehar en stor andel bensindrivna bilar, där ingen ligger på mindre än 50 procent.

De kommuner med störst andel är Gotland, Ljusnarsberg, Orsa, Strömsund och Dorotea. Tittar vi istället på vilka kommuner som har minst andel så hittar vi Övertorneå, Arvidsjaur, Tjörn, Vaxholm och Knivsta.

67%
av privatägda bilar drivs på bensin.

Diesel i nästan en tredjedel av bilarna

Diesel är det näst vanligaste drivmedlet med en andel på cirka 27 procent. De kommuner med störst andel dieselbilar är Övertorneå, Arvidsjaur, Malå, Sorsele och Tjörn. Och de kommuner som innehar minst andel är Gotland, Vingåker, Ljusnarsberg, Orsa och Emmaboda.

Regeringens beslut om miljözoner i mars 2018 kan komma att förbjuda vissa dieselbilar på kommunnivå, så hur framtiden ser ut för dieselbilen återstår att se.

27%
privatägda dieselbilar i Sverige.

Lågt antal laddhybrider

Fler laddhybridbilar har hittat till de svenska privatägarna om vi jämför med den rena elbilen. Ganska väntat, då laddhybriden är mer flexibel och innebär en viss trygghet för ägaren som kan fylla på med bensin, eller annat bränsle, om laddningen inte räcker. Trots detta så utgör laddhybriden en förhållandevis låg siffra i vår statistik, med en andel på 1,4 procent i landet.

De fem kommuner som har flest hybrider är Danderyd, Sundbyberg, Lidingö, Täby och Nacka. Vi ser därmed samma trend som med elbilen - laddbara bilar återfinns främst i större städer och tätbebyggda områden.

Bland de kommuner som istället har minst andel hybridbilar så har vi Strömsund, Älvdalen, Arvidsjaur, Sorsele och Malå. De två sistnämnda har ingen hybrid, och heller ingen elbil.

1,4%
privatägda hybrider körs på de svenska vägarna.

Bilberoendet bland kommunerna

Om vi ser till var det finns flest bilar i antal så är det i större städer - Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och Linköping. Det är ett väntat resultat då de helt enkelt har en större mängd invånare.

Men även om antalet personbilar är störst i större städer betyder inte det att behovet av bil är störst just där. Vi kan i vår statistik se att i de större städerna så finns ett lågt antal bilar per hushåll. Minst antal finns i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Göteborg och Malmö.

Antalet bilar per hushåll är större bland mindre orter, där två bilar per hushåll är vanligt på flera ställen. De fem kommuner som har flest antal bilar per hushåll är Bjurholm, Robertsfors, Överkalix, Nordanstig och Krokom. Samtliga ligger i norra Sverige.

 

Högst antal bilar per hushåll

 

Lägst antal bilar per hushåll

 

Resultatet är förhållandevis väntat då de geografiska förutsättningarna spelar stor roll. Att bilberoendet är högre i glesbygden beror förmodligen på att det oftare krävs en bil när olika viktiga ärenden måste göras i vardagen. I tätbebyggelse finns det många gånger bättre förutsättningar vad gäller kollektivtrafik och man har i regel närmre till saker och ting – aspekter som givetvis påverkar bilberoendet.

 

Förutsättningar för att äga en elbil

5 300 privatägda elbilar i Sverige utgör en andel på endast 0,1 procent av de bilar som finns i vår statistik. Det låga antalet beror till viss del på att tekniken kräver att vissa förutsättningar uppfylls. Ekonomi, körbehov och möjligheten till laddning är exempel på några förutsättningar som krävs för att man ska kunna köpa och äga en elbil.

Enligt vår statistik så återfinns elbilen främst bland de som bor i större städer och mer tätbebyggda områden - platser som bättre möter förutsättningarna för att ha en elbil.

Ekonomiska förutsättningar

Elbilar är generellt dyrare och de inhandlas oftast nya. Den begagnade bilmarknaden är dessutom stor och där är det i dagsläget snålt om elbilar. För att man ska ha råd med att köpa en elbil så krävs vissa ekonomiska förutsättningar. Vi kan se att störst andel elbilar finns i kommunerna Danderyd, Ekerö, Vaxholm, Lidingö och Sollentuna – kommuner där invånarna i snitt har en högre inkomst.

 • Danderyds Kommun
  • Andel elbilar: 0,58 % 
  • Medelinkomst per person 2017: 770 575 kr
 • Ekerö Kommun
  • Andel elbilar: 0,38 %
  • Medelinkomst per person 2017: 431 631 kr
 • Vaxholms Kommun
  • Andel elbilar: 0,34 %
  • Medelinkomst per person 2017: 421 590 kr
 • Lidingö Kommun
  • Andel elbilar: 0,34%
  • Medelinkomst per person 2017: 574 489kr
 • Sollentuna Kommun
  • Andel elbilar: 0,30 %
  • Medelinkomst per person 2017: 392 802 kr

 

Körbehov

Kommer bilen kunna möta det körbehov man har? Med olika geografiska förutsättningar så ser körbehovet olika ut från hushåll till hushåll. Tryggheten i att laddningen kommer att räcka är viktig för den som behöver köra ofta och längre sträckor. I tätbebyggda områden har man inte så långt att köra vid viktiga ärenden, vilket kan vara mer gynnsamt för en elbilsägare.

Laddningsinfrastruktur

Hur ser de lokala förutsättningarna ut för att kunna ladda sin bil när man behöver det? Att det finns laddstationer tillgängliga är viktigt för den som funderar på att skaffa elbil. Även om antalet laddstationer har ökat i Sverige så varierar antalet på olika delar i landet.

På bland annat elbilsstatistik.se presenteras en karta över laddstationer i Sverige. Enligt den så är antalet generellt högre vid större städer och tätbebyggelse, vilket möter trenden av större andel elbilar i dessa områden.

 

Sammanställning av statistik: Drivmedel i privatägda personbilar, Sverige

Tabellen redogör för hur antalet privatägda bilar med ett visst drivmedel ser ut i 290 kommuner. De drivmedel som är listade i tabellen är bensin, diesel, el, bensin/el och övrigt. Inom kategorin "övrigt" ingår drivmedel som metangas, motorgas och gengas. Tabellen visar också hur många personbilar det finns per privatperson samt per hushåll. Du kan enkelt sortera i tabellen för att närmare titta på statistiken.

Kommun Län Personbilar per person Personbilar per hushåll Bensin Diesel El Fossilt/El Bensin/Etanol Övriga Kommun Personbilar per person
Laddar...

Om datan

Analysen för artikeln är baserad på antal privatägda personbilar i Sverige som har matchats mot adresser i personregistret. Datan inkluderar samtliga privatägda personbilar i Sverige, och omfattar både bilar i trafik och avställda bilar. Avregistrerade eller skrotade fordon är ej inkluderade. Statistiken är hämtat från Ratsits databas av adresser samt fordonsdata hos Ratsit. Det innebär att statistiken inte inkluderar några personbilar ägda av företag. Personer i statistiken är alla levande människor över 16 år registrerade i Ratsits databas och som återfinns i taxeringskalendern Ratsitkatalogen, som i sin tur hämtar sin data från Skatteverket. Siffrorna gäller inte för en viss tidsperiod, utan för ett specifikt ögonblick under kvartal fyra, 2018 då statistiken togs fram.

De procentandelar och siffror som refererar till det totala på Sverigenivå inkluderar också skyddade adresser. Dessa adresser är inte inkluderade i den data som presenteras på kommunnivå.