Färre är skuldsatta idag än för fem år sedan – ändå växer skuldberget

Publicerad: 2019-10-31
Uppdaterad: 2021-01-29

Svenskarnas skulder till Kronofogden är rekordhöga. Detta trots att antalet personer som har skulder hos Kronofogden minskar. Skulderna ökar allra mest bland kvinnor, även om männen fortfarande står för den största delen av skuldberget. Vår kartläggning av svenskarnas skulder jämför helt färska siffror för 2019 mot hur det såg ut för fem år sedan, i slutet av 2014.

Rekordhöga nivåer av skulder

För fem år sedan, i slutet av 2014, uppgick Sveriges befolknings skulder hos Kronofogden till totalt 67 miljarder kronor. Idag uppgår skuldberget istället till rekordhöga 71 miljarder kronor. På fem år har skuldberget vuxit med drygt 4 miljarder kronor, eller 6 procent. Detta trots att det idag är färre personer som har skulder till Kronofogden än vad det var för 5 år sedan.

Antalet skuldsatta har minskat med 35 000 personer under de senaste fem åren, från 360 000 personer 2014 till 325 000 personer idag. Samtidigt har befolkningen ökat, vilket innebär att andelen skuldsatta i Sverige har nått den lägsta nivån på åtminstone 5 år. Trenden syns även när man undersöker betalningsanmärkningar. Det är färre som har betalningsanmärkningar idag än för fem år sedan. Idag är det drygt 470 000 personer som har betalningsanmärkningar, jämfört med 490 000 personer i 2014.

Svenskarnas totala skuldberg hos Kronofogden har vuxit med cirka
4 mdkr
sedan 2014.
Antalet personer med skuld hos Kronofogden har minskat med cirka
35 000
personer sedan 2014.
Personer med betalningsanmärkningar har minskat med
20 000
personer sedan 2014.

Svårare tider för skuldsatta

Det som gör att skuldberget växer är att de skuldsatta har större skulder idag än vad de hade för fem år sedan. Den genomsnittliga skulden för en skuldsatt person har ökat med över 30 000 kronor, från strax under 190 000 kronor i 2014 till över 220 000 kronor idag. Det är en ökning med hela 15 procent.

- Det verkar som att det är ett tuffare klimat för skuldsatta idag än för fem år sedan. Det är ju bra att det inte är lika många som är skuldsatta idag, men det är en oroande utveckling att det går sämre för de skuldsatta än vad det gjort tidigare, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

Samtidigt som skulderna väger allt tyngre på de skuldsatta så tvingas allt fler till skuldsaneringar. Antalet personer som fått en beviljad skuldsanering har fördubblats mellan 2014 till 2019. Under 2014 var det mindre än 25 000 personer som beviljades en skuldsanering, jämfört mot dagens nästan 50 000 personer.

Kvinnors skulder ökar mest

Granskar vi ökningen av skuldberget från 2014 till 2019 ser vi att det främst är kvinnors skulder som ökat. Det är färre kvinnor som är skuldsatta idag än 2014, precis som utvecklingen ser ut i stort, men de kvinnor som har skulder har större skulder. Totalt har kvinnors skulder ökat med över 3 miljarder kronor. Varje skuldsatt kvinna hade under 2014 i genomsnitt en skuld på nästan 125 000 kronor, medan det idag i snitt handlar om en skuld på nästan 165 000 kronor. Det är en ökning på 40 000 kronor, eller över 30 procent.

Kvinnors skulder har ökat med 3 miljarder kronor. Mäns skulder har endast ökat med en miljard.

Kvinnornas skulder har ökat i alla åldersgrupper förutom de allra yngsta. Bland 16–19-åringar har skulderna minskat, i alla andra åldersgrupper har de ökat. Allra värst är det för yngre kvinnor mellan 20–29 år, och äldre kvinnor över 80 år – deras skulder har i snitt ökat med nästan 60 procent.

- Det ser ut som att kvinnors privatekonomi har tagit en vändning till det sämre under de senaste fem åren. I alla fall för de kvinnor som har skulder. Trots det är det fortfarande männen som står för de absolut flesta och största skulderna, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

Bland männen har det totala skuldberget ”endast” ökat med en dryg miljard. I snitt hade varje skuldsatt man år 2014 en skuld på drygt 225 000 kronor, medan de idag har en skuld på strax över 255 000 kronor. Även bland männen har skulderna alltså ökat, dock med mindre än 15 procent eller drygt 30 000 kronor.

Trots den stora ökningen av kvinnors skulder ser vi att kvinnorna fortfarande endast står för mindre än en tredjedel av det totala skuldberget, 28 % för att vara mer exakt, medan de i 2014 stod för 25 procent.

Kvinnor står för drygt 28 % av landets skuldberg. Män står fortfarande för nästan tre fjärdedelar, eller 72 %.

Skulder i Sverige – på läns- och kommunnivå

Skuldberget växer i nästan samtliga av landets län. De län där skuldberget växt som mest är Gotland och Halland, med hela 30 respektive 23 procent. Jämtland och Stockholm är de enda länen där skuldberget krympt, i Jämtland med en procent och i Stockholm med mindre än en procent.

Även bland kommunerna ökar skulderna, i alla fall i nästan tre fjärdedelar av landets kommuner. De kommuner där skulderna ökat mest är mestadels mindre kommuner på landsbygden. Men vi ser även Sollentuna i Stockholm på topplistan, det är den enda kommunen i Stockholms län.

En kommun som särskilt sticker ut är Vadstena kommun, där skulderna ökat med 70 procent. Vadstena är en liten kommun med liten befolkning, och precis som i landet i stort har antalet skuldsatta minskat under de senaste fem åren. Varje skuldsatt persons skuld har dock ökat rejält, från i genomsnitt kring 170 000 kronor till i genomsnitt en bit över 700 000 kronor.

Minskade skulder i vissa kommuner

Vi ser en positiv utveckling där skulderna faktiskt minskat i 80 kommuner. I Lomma och Sigtuna har skulderna faktiskt mer än halverats. I de tio kommuner där skulderna minskat allra mest är det som minst en 30 procentig minskning. Bland dessa kommuner ser vi båda rikare kommuner i Stockholms län, som Danderyd och Vallentuna, men även mindre kommuner som Hällefors, Vilhelmina och Årjäng.

Topplista med de 10 kommunerna där skulderna ökat mest

Kommun Ökning av skuld
Vadstena 234%
Munkfors 80%
Mullsjö 79%
Laxå 78%
Dorotea 75%
Sollentuna 70%
Storfors 59%
Ragunda 58%
Mörbylånga 55%
Ale 54%

Topplista med de 10 kommunerna där skulderna minskat mest

Kommun Minskning av skuld
Lomma -62%
Sigtuna -52%
Hällefors -48%
Vallentuna -37%
Danderyd -36%
Bjurholm -35%
Askersund -33%
Vilhelmina -33%
Årjäng -32%
Eslöv -32%

Tabell: Skulder och skuldsatta personer per län och kommun

Nedan finner du ett utdrag av datan som vi använt till artikeln. Vill du ha tillgång till mer detaljerad data eller om du har några andra frågor, kontakta oss på [email protected].

Kommun Län Total skuld 2014 (SEK) Total skuld 2019 (SEK) Skillnad i total skuld Antal skuldsatta personer 2014 Antal skuldsatta personer 2019 Skillnad i skuldsatta personer Kommun Skillnad i total skuld
Laddar ...

Om datan

Sammanställningen är baserad på siffror och data för Q4 2014 och Q3 2019, som är de två årtalen som jämförts. Uttagen av siffror är gjort som en ögonblicksbild av det aktuella skuldläget i slutet av Q4 2014 och slutet på Q3 2019.

Siffrorna gäller endast de skulder som finns registrerade hos Kronofogdemyndigheten för privatpersoner, alltså inte företags eller organisationers skulder. Andra typer av privatpersoners skulder, till exempel skulder till banker och andra verksamheter är inte inräknade i statistiken.

Kronofogdemyndighetens statistik härrör endast de skulder som privatpersoner ej klarat av att betala enligt avtal, och då den utlånande parten har skickat vidare skulden direkt till Kronofogdemyndigheten eller via Inkasso (som sedan skickat skulden vidare till Kronofogdemyndigheten).