Privatpersoner på Gamla Vänersborgsvägen 24 (17 st)