Privatpersoner på Gamla Vänersborgsvägen 26 (20 st)