Privatpersoner på Gamla Vänersborgsvägen 32 (19 st)